Drugi obrazovni materijali i pomoćna nastavna sredstva

#mojportal8: radna bilježnica za informatiku u osmom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Branko Vejnović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 99,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Amici d’ Italia 2 Plus, radna bilježnica za talijanski jezik, 6. i/ili 7. i/ili 8. razred, 6 i/ili 7. i/ili 8: godina učenja, 1. strani jezik

Autori: Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Amici d’ Italia 3: radna bilježnica za talijanski jezik, 8. razred, 8. godina učenja, 1. strani jezik

Autori: Gabriela Pordini, Mariangela Trasi

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Auf die Platze: fertig, los 8, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za osmi razred osnovne škole

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Danijela Kikić Dakić, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 8: radna bilježnica iz biologije za 8. razred osnovne škole s materijalima za istraživačku nastavu

Autori: Anica Banović, Martina Čiček, Anamarija Kirac, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 8: radna bilježnica za biologiju u osmom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac, Renata Roščak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz biologije u 8. razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Nataša Pongrac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 8: radna bilježnica za pomoć u učenju biologije u osmom razredu osnovne škole

Autori: Đurđica Culjak, Renata Roščak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 8. radna bilježnica s dodatnim materijalima za pomoć učenicima pri učenju biologije

Autori: Đurđica Ivančić, Gordana Kalanj Kraljević, Anica Banović, Martina Čiček, Ozrenka Meštrović, Sunčana Mumelaš, Tanja Petrač

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 8: radna bilježnica iz biologije za osmi razred osnovne škole

Autori: Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Julijana Madaj

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Blok - flauta: priručnik za sviranje blok - flaute

Autori: Renata Barac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 8: radna bilježnica za engleski jezik u osmom razredu osnovne škole

Autori: Suzana Anić Antić, Željka Jakušić Čejka, Dajana Vukadin, Iva Palčić Strčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Elektronika: priručnik za učenike tehničke kulture osmog razreda osnovne škole

Autori: Vinko Gavran

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Elektronika: priručnik za učenike tehničke kulture osmog razreda osnovne škole

Autori: Vinko Gavran

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Elektrotehnika: priručnik za učenike tehničke kulture osmog razreda osnovne škole

Autori: Hrvoje Vrhovski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Elektrotehnika: priručnik za učenike tehničke kulture osmog razreda osnovne škole

Autori: Hrvoje Vrhovski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 4 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 8. razred osnovne škole

Autori: Janet Hardy-Gould

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 8 - Radna bilježnica iz fizike za osmi razred osnovne škole

Autori: Zumbulka Beštak -Kadić. Nada Brković, Planinka Pećina

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika 8: radna bilježnica i pribor za istraživačku nastavu fizike u osmom razredu osnovne škole

Autori: Mijo Dropuljić, Sandra Ivković, Tanja Paris, Iva Petričević, Danijela Takač, SenadaTuhtan, Ivana Zakanji

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika 8: zbirka zadataka za osmi razred osnovne škole

Autori: Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika oko nas 8: radna bilježnica iz fizike za pomoć u učenju u osmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Martinko, Andreja Mikuš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika oko nas 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz fizike za osmi razred osnovne škole - skupina A i B

Autori: Vjekoslav Jakopec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFIJA 4 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole

Autori: Tomislav Jelić

Radna bilježnica u cijelosti prati udžbenički sadržaj. Različitim tipovima pitanja omogućuje potpunije pismeno ponavljanje i utvrđivanje naučenoga gradiva. Učenici radnu bilježnicu mogu rješavati samostalno kod kuće ili (i) zajednički na satu geografije u školi. Za manji dio pitanja učenici moraju potražiti odgovor u dodatnoj literaturi ili uz pomoć predmetnog profesora. Na omotu je velika karta Hrvatski zavičaji. Radna bilježnica sadrži i poseban dodatak Karte županija Republike Hrvatske.

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFSKA KARTA HRVATSKE - za 8. razred osnovne škole

Autori: Grupa autora

Cijena: 28,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFSKI ATLAS za osnovnu školu

Autori: skupina autora

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 4: radna bilježnica za geografiju u osmome razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Ružica Vuk, Igor Tišma, Alenka Bujan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu preklopna

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske. Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama! Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu: • mjerilo 1 : 900 000 • obostrani tisak • praktičan format • dimenzije 60x60 cm • sadrži sedam detaljnih tematskih karata: • visinska karta Republike Hrvatske • prirodno-geografske cjeline RH • vrste tla u Republici Hrvatskoj • klima Republike Hrvatske • riječna mreža Republike Hrvatske • biljni svijet Republike Hrvatske • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).
Cijena: 20,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gut gemcht! 8: radna bilježnica za pomoć u učenju njemačkog jezika u osmom razredu osnovne škole, 8. godina učenja

Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatske jezične niti 8: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

Autori: Sanja Miloloža, Ina Randić Đorđević, Sanja Bosak, Linda Šimunović Nakić

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne škole

Autori: Silvana Rados

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u osmome razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Julijana Levak, Jasmina Sandalić, Ksenija Budija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 8 / OSMICA: provjera usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

Autori: Vesna Čondić, Diana Greblički-Miulinić, Anita Poslon, Lidija Sykora-Nagy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IN BOCCA AL LUPO: RAGAZZI! 2, Quaderno di lavoro

Autori: Vittoria Chiaravalloti, Jolanda Caon, Werther Ceccon, Claudia Dordi, Marco Piaia, Oriana Primucci, Tiziana Raffaelli, Raffaele Voccarin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Informatika 8: radna bilježnica informatike u osmom razredu osnovne škole

Autori: Saida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počliča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Jasno kao broj 8 - radna bilježnica: radna bilježnica za pomoć pri učenju matematike u 8. razredu osnovne škole

Autori: Antonija Capan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kajdanka A4 32l

Cijena: 14,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 8: radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Marijan Varga, Sanja Krmpotić-Gržančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 8: ispiti znanja iz kemije za osmi razred osnovne škole

Autori: Melita Brodar, Ksenija Pintarić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 8: radna bilježnica za pomoć u učenju kemiju u osmom razredu osnovne škole

Autori: Žana Kučalo, Sanja Horvat Sinovčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 8: radna bilježnica s materijalima za pomoć učenicima pri učenju kemije u osmom razredu

Autori: Marijana Magdić, Nikolina Štiglić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz kemije za osmi razred osnovne škole - skupina A i B

Autori: Ivana Marić Zerdun

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 8: radna bilježnica iz kemije za osmi razred osnovne škole

Autori: Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Semek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 8: radna bilježnica za pomoć u učenju povijesti u osmom razredu osnovne škole

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz povijesti za osmi razred osnovne škole - skupina A, B

Autori: Tina Matanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lea Deutsch: Dijete glume, glazbe i plesa

Autori: Martina Bitunjac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lektira 8: interaktivna radna bilježnica za obradu lektirnih djela u osome razredu osnovne škole

Autori: Marko Brajković, Zvjezdana Sikra-Golemac, Tanja Galjuf

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lernen und spielen 5: radna bilježnica iz njemačkoga jezika za osmi razred osnovne škole (peta godina učenja)

Autori: Ivana Vajda, Karin Nigl, Gordana Matolek Veselić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Like IT 8: radna bilježnica iz informatike za osmi razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Likovni sat 8: likovna mapa s kolaž-papirom za 8. razred osnovne škole

Likovna mapa sadrži:

Akvarel-papir – 9 komada
Crtaći papir – 5 komada
Sulfitni papir – bijeli – 2 komada
Celulozni papir – šamoa – 2 komada
Papir koričar – crni – 3 komada
Papir koričar – tamnoplavi – 1 komad
Papir koričar – smeđi – 1 komad
Papir koričar – svjetloplavi – 1 komad
Bijeli bezdrvni karton – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – natur – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – bijela – 1 komad
Paus-papir – 1 komad
Ogledna mapa – 1 komad

Dodatak
Linoleum BEZ FTALATA – 1 komad
Obostrani kolaž-papir –17 listova
Obostrani fotoraster-papir – 10 listova

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 8: pisane provjere znanja iz matematike za osmi razred osnovne škole

Autori: Vesna Draženović Žitko, Iva Golac Jakopović, Zlatko Lobor, Melita Milić, Goran Stajčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 8: radna bilježnica za darovite učenike za 8. razred osnovne škole

Autori: Mirela Babić, Damir Belavić, Alena Dika, Milka Fofonjka, Sanela Jukić, Aleksandra Maria Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 8: listići za provjeru usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osmom razredu osnovne škole

Autori: Suzana Barnaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 8 - ispiti znanja za 8. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 8 - radna bilježnica za 8. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 8: zbirka zadataka iz matematike za učenike 8. razreda OŠ

Autori: Sonja Eberling, Nevia Grbac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja povijest 8: radna bilježnica iz povijesti za učenike 8. razreda OŠ

Autori: Dinko Benčić, Tvrtko Božić, Ljiljana Host, Dragan Malnar, Helena Miljević Pavić, Ivan Petričević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 8: radna bilježnica hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne škole za darovite učenike

Autori: Vjekoslava Hrasjtović, Nada Marguš, Zrinka Jurčević

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Od čitača do čitatelja 8: integrirana radna bilježnica za funkcionalno ostvarivanje ishoda iz hrvatskoga jezika u osmom razredu osnovne škole

Autori: Dalia Mirt

Integrirana radna bilježnica Od čitača do čitatelja jedinstvena je zbirka nastavnih materijala namijenjena učenicima osmoga razreda. Temeljni je cilj ovih nastavnih materijala razvijati komunikacijsku sposobnost učenika na hrvatskome jeziku s posebnim naglaskom na razvoj čitateljske sposobnosti i vještine pisanja različitih vrsta tekstova. Snažno promiče čitanje cjelovitih književnih tekstova, stvaranje konteksta prijeko potrebnog za razumijevanje književnoga teksta, razvijanje postupaka za razumijevanje i tumačenje i poticanje osobnoga čitateljskoga odnosa svakoga učenika s književnim tekstom. Obuhvaćeni su svi odgojno-obrazovni ishodi i ključni nastavni sadržaji propisani predmetnim kurikulumom za osmi razred.
Cijena: 79,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo fiziku 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz fizike za osmi razred osnovne škole - skupina A i B

Autori: Jasna Bagić Ljubičić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo fiziku 8: radna bilježnica iz fizike za pomoć u učenju u osmom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - BIOLOGIJA 8: radna bilježnica s radnim listovima i priborom za izvođenje vježbi i pokusa iz biologije za osmi razred osnovne škole

Autori: Leopoldina Vitković (autorica radnih listova); Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac, Renata Roščak (autori radne bilježnice)

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - FIZIKA 8: radna bilježnica Fizika oko nas 8 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za osmi razred osnovne škole

Autori: Vladimir Paar, Tanja Ćul,ibrk, Mladen Kl,aić, Sanja Martinko, Dubravko Sila, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 129,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - FIZIKA 8: radna bilježnica Fizika oko nas 8 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za osmi razred osnovne škole

Autori: Vladimir Paar, Tanja Ćul,ibrk, Mladen Kl,aić, Sanja Martinko, Dubravko Sila, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - FIZIKA 8: radna bilježnica Otkrivamo fiziku 8 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za osmi razred osnovne škole

Autori: Ivica Buljan, Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 5: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u osmom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Periodni sustav elemenata u slikama s piktogramima opasnosti i osnovnim formulama kemijskog računa

Autori: Goran Bukan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Povijest 8: radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole

Autori: Zaviša Kačić, Mira Racić, Zrinka Racić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pravopisni listići 8

Autori: Vlatka Bišćan

Pravopisni listići 5. - 8. razreda daju vam odgovore na sva pravopisna pitanja. Pomoći će da brzo, jednostavno i temeljito savladate poteškoće. Listići obuhvaćaju pregršt radnoga materijala: temeljiti podsjetnik, sto pravopisnih listića za vježbu, rješenja uz sve zadatke, dva prijedloga vrednovanja. Svim su zadatcima pridruženi bodovi, tako da listići mogu služiti samoprovjeri. Listiće je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje.
Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 3 radna bilježnica za španjolski jezik u 7. i/ili 8. razredu osnovne škole - ODOBRENO

Autori: Barbara Bruna Bonetto, Marcela Calabia, Natalia Cancellieri, Maria Letizia Galli, Matilde Martinez, Sara Ruth Tolledo Hernandez

Cijena: 66,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RIGHT ON! 4 - Radna bilježnica iz engleskog jezika za 8. r. osnovne škole

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SPARK 4 Grammar book : dodatna zbirka zadataka iz engleskoga jezika za 8. razred osnovne škole, 8. godina učenja

Autori: 6601100097

Spark Grammar Book je praktični gramatički priručnik sastavljen od mnogo različitih zadataka za vježbanje gramatike. Ovaj priručnik je izrađen u boji kako bi učenicima bio zanimljiviji, a gramatika engleskog jezika je predstavljena s vrlo jasnim i detaljnim objašnjenjima gramatičkih struktura koje učenici uče u pojedinom razredu. Objašnjenja i zadaci u ovoj gramatici prate udžbenik pojedninog razreda te su prilagođeni jezičnom stupnju učenika.

Uz svako objašnjenje nalazi se mnogo primjera rečenica, a dodatno su popraćena dijalozima, slikama ili ilustracijama kako bi učenici što lakše razumjeli kada i kako se određene gramatičke strukture koriste (gramatika u kontekstu). Sažeti naputci učenicima pojednostavljuju razumijevanje i pomažu im na zadacima primjeniti naučena pravila.

Spark Grammar Book učenici mogu koristiti kao zbirku zadataka za dodatne vježbe u školi ili za samostalno vježbanje kod kuće kako bi unaprijedili svoje znanje iz gramatike.

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi i Naš hrvatski 8: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne škole

Autori: Jasminka Vrban, Gordana Lušić, Stanka Svetličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi i Naš hrvatski 8: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anita Šojat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA KULTURA 8 - radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za 8. razred osnovne škole

Autori: Katica Mikulaj Ovčarić, Katarina Kedačić Buzina, Ivan Sunko, Ante Milić, Ivo Crnoja

Cijena: 130,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Temeljni strujni krugovi u kućnoj električnoj instalaciji: radna bilježnica za tehničku kulturu u osmom razredu

Autori: Ivica Kolarić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Virtualni svijet: priručnik za prevenciju nasilja putem interneta i ovisnosti o internetu

Autori: Magdalena Jukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 8: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u osmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 8: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne škole

Autori: Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 8: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 8. razreda

Autori: Vesna Čondić, Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS) : za 5.-8. razred osnovne škole i 1.-4. razred gimnazija i strukovnih škola

Autori: grupa autora

Atlas prati Nastavni plan i program geografije za osnovnu školu. Brojnim fizičkim i tematskim kartama svijeta, kontinenata i naše domovine atlas prati i nadopunjuje gradivo razrađeno u udžbenicima. Posebno je bogato razrađen prostor Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn