Drugi obrazovni materijali i pomoćna nastavna sredstva

Ciao bimbi! 2: radna bilježnica za pomoć u učenju talijanskog jezika u drugom razredu osnovne škole

Autori: Nina Karković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 2: radna bilježnic za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole

Autori: Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša

Cijena: 42,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu preklopna

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske. Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama! Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu: • mjerilo 1 : 900 000 • obostrani tisak • praktičan format • dimenzije 60x60 cm • sadrži sedam detaljnih tematskih karata: • visinska karta Republike Hrvatske • prirodno-geografske cjeline RH • vrste tla u Republici Hrvatskoj • klima Republike Hrvatske • riječna mreža Republike Hrvatske • biljni svijet Republike Hrvatske • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).
Cijena: 20,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Glazbeni krug 2: radni obrazovni materijali glazbene kulture za učenike drugih razreda osnovne škole

Autori: Željkica Mamić, Ana Janković, Ružica Ambruš Kiš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hallo Anna Neu 1: Arbeitsbuch

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hallo Anna Neu 1: Arbeitsbuch

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski i ja: nastavni listići za učenje hrvatskog jezika kao stranog jezika

Autori: Nataša Mesaroš Grgurić, Bojana Lanča

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Izazovi 2: 1. dio, Izazovi 2, 2. dio, zbirka zadataka za dodatnu nastavu matematike u 2. razredu osnovne škole

Autori: Mrkonjić, Salamon Padjen

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kajdanka A4 32l

Cijena: 14,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klarinet: priručnik za učenje klarineta u prvom i drugom razredu osnovne glazbene škole

Autori: Jure Šaban

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Knjigomjer 2: interaktivna radna bilježnica za obradu lektirnih djela u drugom razredu osnovne škole

Autori: Violeta Drvenkar, Monika Ružić, Ivančica Toić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kokolingo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Let`s Explore! 2 Activity book with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred osnovne škole

Autori: Charlotte Covill, Mary Charrington, Paul Shipton

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Likovni mozaik: likovna mapa s kolaž-papirom za 1. i 2. razred osnovne škole

Likovna mapa sadrži:

Akvarel-papir – 12 komada
Crtaći papir – 8 komada
Celulozni papir – šamoa – 2 komada
Papir koričar – crni – 3 komada
Papir koričar – sivi – 3 komada
Mikrovalna ljepenka – 1 komad
Ogledna mapa – 1 komad

Dodatak
Obostrani kolaž-papir – 17 listova

Cijena: 55,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lola y Leo2 Paso a Paso: Cuaderno de ejercicios

Autori: Marcela Fritzler, Francisco Lara, Daiane Reis

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lola y Leo2 Paso a Paso: Cuaderno de ejercicios

Autori: Marcela Fritzler, Francisco Lara, Daiane Reis

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIČKA MREŽA 3 zz

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Sandra Špika, Ante Vetma

Cijena: 49,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 2: ispiti znanja iz matematike za drugi razred osnovne škole

Autori: Marijana Martić, Iva Orlić, Elvira Slavić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 2: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u drugome razredu osnovne škole, skupina A i B

Autori: Vanja Kani, Goranka Adamović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 2: zadatci za dodatnu nastavu matematike

Autori: Marijana Martić, Ivana Gluhačić, Andrijana Imprić, Biserka Obradović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 2: radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac. Sandra Špika, Ante Vetma

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 2: zbirka zadataka za matematiku u drugom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac. Ante Vetma

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 2: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u drugome razredu osnovne škole, skupina A i B

Autori: Ante Vetma

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 2: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u drugom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišura, Sandra Špika, Ante Vetma, Đurđica Ležaić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 3: radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Sandra Špika, Ante Vetma

Cijena: 36,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Medijska pismenost za najmlađe: medijski priručnik za djecu predškolske i rane školske dobi

Autori: Alma Čakmazović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Minecraft: priručnik za učenje programiranja

Autori: Gordana Sokol, Josipa Blagus

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj hrvatski jezik 2: radna bilježnica za učenje školskog rukopisnog pisma

Autori: Vesna Šredl, Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 2: radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 2: nastavni listići za matematiku u drugome razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 2: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 10: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 10: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 20: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 20: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 5: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 5: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 2: listići za vrednovanje učeničkih postignuća

Autori: Jagodić, Mrkonjić, Božičević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 2: ispiti za provjeru stečenih kompetencija

Autori: Jagodić, Mrkonjić, Božičević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 2: zbirka zadataka iz matematike za učenike 2. razreda OŠ

Autori: Đurđica Salamon Padjen, Ivan Mrkonjić, Boško Jagodić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja priroda i moje društvo 2: listići za vrednovanje učeničkih postignuća iz prirode i društva za učenike 2. razreda OŠ

Autori: Dijana Arbanas, Gordana Podobnik, Silvana Šebalj-Mačkić, Vesna Trope

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New Building Blocks 2: ispiti znanja iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knežević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

New building blocks 2: radna biljećnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Kenzović, Danka Singer

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PID 2 (inter)aktivna radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Autori: Gordana Ivančić, Maja Križman Roškar, Damir Tadić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PID 2 (inter)aktivna radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Autori: Gordana Ivančić, Maja Križman Roškar, Damir Tadić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIMJENA MICRO:BITA U RAZREDNOJ NASTAVI priručnik iz informatike 1-4 r.oš

Autori: Marica Jurec

Ovaj priručnik želi pokazati praktičnu primjenu micro:bita u razrednoj nastavi. Namijenjen je učiteljicama i učiteljima razredne nastave, ali i svima koji žele upoznati micro:bit i njegovu primjenu u različitim nastavnim predmetima i aktivnostima. Prateći ga od prve stranice, naučit ćete kako izraditi jednostavne programe koje možete iskoristiti na nastavi sa svojim učenicima ili možete i njih poučiti kako će sami ponešto programirati.
Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pisanka Moji tragovi 2

Autori: Gordana Ivančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pišemo diktat: priručnik za učitelje 2. razreda osnovne škole

Autori: Kristina Žuvić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pogled u svijet 2 tragom prirode i društva: ispiti znanja iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole

Autori: Karmen Cesar, Maja Jelić Kolar, Nina Knežević, Sanja Škreblin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda i društvo: vježbenica za 2. razred osnovne škole

Autori: Anja Čondrić Grba, Ivana Martek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda i društvo 2: radna bilježnica s priborom za istraživački rad u nastavi Prirode i društva u 2. razredu osnovne škole

Autori: Školska knjiga d.d.

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda i društvo 2: radna bilježnica s priborom za istraživački rad u nastavi Prirode i društva u 2. razredu osnovne škole

Autori: Školska knjiga d.d.

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda i društvo 2: nastavni listići za 2. razred osnovne škole

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programiranje mBot robota: priručnik za učenje programiranja

Autori: Tomislav Milanović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole, 1. dio

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole, 2. dio

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: pisanka za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: nastavni listići za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u drugom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: 1. dio, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić, Tamara Zimšek Mihordin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pčelica 2: 2. dio, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić, Tamara Zimšek Mihordin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 1: vježbe za razvoj grafomotorike, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 1: vježbe za razvoj grafomotorike, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 2: pisana slova, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od drugog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 2: pisana slova, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od drugog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Razigrani zvuci 2

Autori: Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Razigrani zvuci 2

Autori: Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Razredna slovarica: pisana slova + Svako slovo svoju pjesmu ima, zbirka pjesama sa dodatnim digitalnim sadržajima + slovarica (pisana slova)

Autori: Davorin Agatić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slovarica: tiskana i pisana slova, slovarica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slovarica: tiskana i pisana slova, slovarica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječ 2: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u drugom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Ankica Španić, Jadranka Jurić, Terezija Zokić, Benita Vladušić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 2: pisanka za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole - pisana slova

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 2: pisanka za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole - pisana slova

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 2: 2. dio, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole

Autori: Ankica Španić, Jadranka Jurić, Terezija Zokić, Benita Vladušić, Jasmina Vuković, Ivana Pađan, Davor Ljubičić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 2: 1. dio, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u drugom razredu osnovne škole

Autori: Ankica Španić, Jadranka Jurić, Terezija Zokić, Benita Vladušić, Jasmina Vuković, Ivana Pađan, Davor Ljubičić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 2: nastavni listići za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tajna novca

Autori: Iva Dvorski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tajna novca

Autori: Iva Dvorski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 2: radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu osnovne škola, druga godina učenja

Autori: Daniela Reić Šućur, Haidi Mimica Tudor, Suzana Ban, Anita Žepina

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 2: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u drugom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Iva Palčić Strčić, Karolina De Vrgna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 2: radni listovi s dodatnim zadatcima u drugom razredu osnovne škole

Autori: Iva Palčić Strčić, Karolina De Vrgna

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 2: radna bilježnica za pomoć u učenju engleskog jezika u drugom razredu osnovne škole

Autori: Lidija Iličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ton i Tonka: pomoć pri učenju solfeggia djeci i roditeljima

Autori: Eva Dostal i Tina Cota

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ton i Tonka: pomoć pri učenju solfeggia djeci i roditeljima

Autori: Eva Dostal i Tina Cota

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

U prijateljstvu s Bogom: radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole

Autori: Ana Volf, Tihana Petković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Violina 2: priručnik za učenje violine u drugom razredu osnovne glazbene škole

Autori: Ines Ana Tomić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Virtualni svijet: priručnik za prevenciju nasilja putem interneta i ovisnosti o internetu

Autori: Magdalena Jukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim boravak za 5!, radni listići za produženi boravak za drugi razred osnovne škole: hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo + moja mapa

Autori: Romana Piskač, Sanja Fabijanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim, mogu, znam! 2, mapa s aktivnostima za samoprocjenu prema kurikulumima međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i učiti kako učiti

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim, mogu, znam! mapa s aktivnostima za samoprocjenu prema kurikulumima međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i učiti kako učiti

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim, mogu, znam! mapa s aktivnostima za samoprocjenu prema kurikulumima međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i učiti kako učiti

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WO IST PAULA? 2 radna bilježnica za njemački jezik, 2. razred osnovne škole

Autori: Ernst Endt, Anne-Kathrein Schiffer, Michael Koenig, Lucrezia Marti, Nadine Ritz-Udry, Claudine Brohy u suradnji s Hannelore Pistorius

Cijena: 61,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Wo ist Paula? 2: Arbeitsbuch

Autori: Ernst Endt, Anne-Kathrein Schiffer, Michael Koenig, Lucrezia Marti, Nadine Ritz-Udry, Claudine Brohy u suradnji s Hannelore Pistorius

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 2: radni listovi za književnost i hrvatski jezik za 2. razred osnovne škole

Autori: Marija Krmpotić, Sonja Ivić

Cijena: 44,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZigZag +2: Cahier d'activites

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZigZag +2: Cahier d'activites

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Znanjem do uspjeha 2

Autori: Marija Galić, Zvjezdana Lužić

U vježbenici je prikazano petnaest tema, a u svakoj temi zadatci su grupirani po nastavnim predmetima te raspoređeni na tri težinske razine. Tema započinje zadatkom iz glazbene kulture i nastavlja se zadatcima iz hrvatskog jezika, matematike te prirode i društva, a završava prijedlogom didaktičke igre. Vježbenica je vrlo pregledna i prilagođena za uvježbavanje i ponavljanje sadržaja drugog razreda. Može se koristiti u nastavi, u produženom boravku ili za samostalno vježbanje kod kuće.
Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitanje s razumijevanjem 2: zadaci za vrednovanje razumijevanja pročitanog u drugom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Nina Czindery, Tina Bobanac Žižić, Sanja Tonković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Želim više - mogu: hoću, znam!

Autori: Darja Mrđen

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Želim više - mogu: hoću, znam!

Autori: Darja Mrđen

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Želim znati 2: radna bilježnica za ponavljanje i vježbanje nastavnih sadržaja drugoga razreda

Autori: Anita Dragičević, Marina Sudarević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn