Drugi obrazovni materijali i pomoćna nastavna sredstva

#Deutsch 4: radna bilježnica za njemački jezik u sedmom razredu osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#mojportal7: radna bilježnica za informatiku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Branko Vejnović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 99,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Amici d'italia 2 plus: Corso di lingua italiana

Autori: Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Aparat za rezanje striropora

Autori: Đula Nađ

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Aparat za rezanje striropora

Autori: Đula Nađ

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

BIOLOGIJA 7 - Radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Valerija Begić, Marijana Bastić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 7: radna bilježnica za biologiju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Renata Roščak, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz biologije za sedmi razred osnovne škole - A i B

Autori: Nataša Pongrac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Biologija 7: radna bilježnica za pomoć u učenju biologije u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Đurđica Culjak, Renata Roščak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Blok - flauta: priručnik za sviranje blok - flaute

Autori: Renata Barac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 7: radna bilježnica za engleski jezik u sedmom razredu osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Višnja Anić, Božica Pavlinek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u sedmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Maja Labaš Horvat, Anite Žepina

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 7: radna bilježnica za pomoć u učenju engleskog jezika u sedmom razredu osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Agata Miličić, Ivančica Puškarić, Sanja Salaj, Gordana Simić Vinski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 3 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 7. razred osnovne škole

Autori: Kate Mellersh

Cijena: 54,80 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 3 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 7. razred osnovne škole

Autori: Kate Mellersh

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

FIZIKA 7 - Radna bilježnica iz fizike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Zumbulka Beštak-Kadić,nada Brković,Planinka Pećina, Luca Spetić, Danijela Šumić

Cijena: 49,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika 7: radna bilježnica i pribor za istraživačku nastavu fizike u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Mijo Dropuljić, Sandra Ivković, Tanja Paris, Iva Petričević, Danijela Takač, Senada Tuhtan, Ivana Zakanji

Cijena: 110,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika 7: radna bilježnica i pribor za istraživačku nastavu fizike u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Mijo Dropuljić, Sandra Ivković, Tanja Paris, Iva Petričević, Danijela Takač, Senada Tuhtan, Ivana Zakanji

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika oko nas 7: radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Vladimir Paar, Tanja Ćulibrk, Mladen Klaić, Sanja Martinko

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika oko nas 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz fizike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Vjekoslav Jakopec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Fizika oko nas 7: radna bilježnica iz fizike za pomoć u učenju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Tanja Ćulibrk, Snježana Bračun

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFSKI ATLAS za osnovnu školu

Autori: skupina autora

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu preklopna

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske. Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama! Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu: • mjerilo 1 : 900 000 • obostrani tisak • praktičan format • dimenzije 60x60 cm • sadrži sedam detaljnih tematskih karata: • visinska karta Republike Hrvatske • prirodno-geografske cjeline RH • vrste tla u Republici Hrvatskoj • klima Republike Hrvatske • riječna mreža Republike Hrvatske • biljni svijet Republike Hrvatske • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).
Cijena: 20,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKI ZA 7/SEDMICA: provjera usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Vesna Čondić, Anita Poslon, Zrinka Romić, Lidija Sykora-Nagy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hello: World! 7, radna bilježnica iz engleskoga jezika za sedmi razred osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Sanja Božinović, Snježana Pavić i Mia Šavrljuga

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hello: World! 7, radna bilježnica iz engleskoga jezika za sedmi razred osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Sanja Božinović, Snježana Pavić i Mia Šavrljuga

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hello: World! 7, ispiti znanja i pomoćni materijali iz engleskoga jezika za sedmi razred osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Dario Abram, Mihaela Bajamić, Ljiljana Soldo, Sanja Špoljar, Željka Starčević, Ana Zelalija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 7: integrirana radna bilježnica za hrvatski jezik u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Petto, Ksenija Budija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 7: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Silvana Rados

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u sedmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Ksenija Budija, Julijana Levak, Jasmina Sandalić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 7: radna bilježnica za hrvatski jezik u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Petto, Ksenija Budija

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 7: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Gordana Kučinić, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Lidija Sykora-Nagy, Zdenka Šopar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IN BOCCA AL LUPO: RAGAZZI! 2, Quaderno di lavoro

Autori: Vittoria Chiaravalloti, Jolanda Caon, Werther Ceccon, Claudia Dordi, Marco Piaia, Oriana Primucci, Tiziana Raffaelli, Raffaele Voccarin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 7

Autori: Saida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 7, radna bilježnica za informatiku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Saida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 49,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Informatika+ 7: radna bilježnica iz informatike za 7. razred osnovne škole

Autori: Dalia Kager, Ines Kniewald, Gordana Sokol, Vinkoslav Galešev, Vlasta Vlahović

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KEMIJA 7 - Radna bilježnica iz kemije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Sermek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić

Cijena: 53,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kajdanka A4 32l

Cijena: 14,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7: radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, Nataša Trenčevska, Marijan Varga

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7: ispiti znanja iz kemije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Sanda Šimičić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz kemije u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Lukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7: radna bilježnica iz kemije za sedmi razred osnovne škole s radnim listićima za istraživačku nastavu

Autori: Tamara Banović, Karmen Holenda, Sandra Lacić, Elvira Kovač-Andrić, Nikolina Štiglić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7: radna bilježnica za pomoć u učenju kemiju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Žana Kučalo, Sanja Horvat Sinovčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kemija 7: radna bilježnica s materijalima za pomoć učenicima pri učenju kemije u sedmom razredu

Autori: Marijana Magdić, Nikolina Štiglić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 7: povijesni atlas i slijepe karte u sedmom razredu osnovne škole

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 7: radna bilježnica za povijest u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Krešimir Erdelja, Igor Stojaković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 7: povijesni atlas i slijepe karte u sedmom razredu osnovne škole

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 7: radna bilježnica za pomoć u učenju povijesti u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz povijesti za sedmi razred osnovne škole - skupina A, B i C

Autori: Tina Matanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LOGISCH! A2.2 NEU radna bilježnica za njemački jezik, 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, Cordula Schurig

Cijena: 65,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lagana matematika 7: radna bilježnica namijenjena učenicima s primjerenim oblikom školovanja

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Katarina Turčinov

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lektira 7: interaktivna radna bilježnica za obradu lektirnih djela u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Marko Brajković, Zvjezdana Sikra-Golemac, Tanja Galjuf

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Likovni sat 7: likovna mapa s kolaž-papirom za 7. razred osnovne škole

Likovna mapa sadrži:

Akvarel-papir – 9 komada
Crtaći papir – 5 komada
Sulfitni papir – bijeli – 2 komada
Celulozni papir – šamoa – 2 komada
Papir koričar – crni – 3 komada
Papir koričar – tamnoplavi – 1 komad
Papir koričar – smeđi – 1 komad
Papir koričar – svjetloplavi – 1 komad
Bijeli bezdrvni karton – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – natur – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – bijela – 1 komad
Paus-papir – 1 komad
Ogledna mapa – 1 komad

Dodatak
Linoleum BEZ FTALATA – 1 komad
Obostrani kolaž-papir –17 listova
Obostrani fotoraster-papir – 10 listova


Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Logisch! Neu A2.2: Arbeitsbuch

Autori: Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, Cordula Schurig

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MATEMATIKA 7: listići za osnovnu razinu znanja za 7. razred osnovne škole

Autori: Suzana Barnaki

Cijena: 40,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA ZEMLJA 3 - Radna bilježnica iz geografije za sedmi razred osnovne škole

Autori: Ane Kožul, Silvija Krpes, Krunoslav Samardžić, Milan Vukelić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: radna bilježnica za 7. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: radna bilježnica za 7. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: ispiti znanja za 7. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u sedmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Maja Matijević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: listići za dodatnu nastavu matematike u šestom razredu osnovne škole

Autori: Mirjana Muštra

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u sedmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Kaja Blažević, Manuela Hofer, Mirela Ivančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: pisane provjere znanja iz matematike za sedmi razred

Autori: Vesna Draženović Žitko, Iva Golac Jakopović, Zlatko Lobor, Goran Stajčić, Milana Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: listići za provjeru usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Suzana Barnaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7 plus: zbirka zadataka za dodatnu nastavu matematike u osnovnoj školi, 7. razred

Autori: Zvjezdana Martinec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Maximal 4: radna bilježnica njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Autori: Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Sandra Hohmann, Dagmar Glűck, Mirjana Klobučar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Merci! 3: Cahier d'activites

Autori: S. Champagne, A.C. Couderc, A. Payet, I. Rubio, E.F. Ruiz

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Merci! 3: Cahier d'activites

Autori: S. Champagne, A.C. Couderc, A. Payet, I. Rubio, E.F. Ruiz

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja biologija 7: radni listovi

Autori: Nataša Kletečki, Maja Novosel, Dijana Stubičar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja biologija 7: radni listovi

Autori: Nataša Kletečki, Maja Novosel, Dijana Stubičar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja geografija 7: radna bilježnica iz geografije za učenike 7. razreda OŠ

Autori: Nina Gecan, Robert Žagar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 7: zbirka zadatka iz matematike za 7. razred

Autori: Sonja Eberling, Nevia Grbac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 7: ispiti znanja, ispiti znanja i projektni zadaci iz matematike za 7. razred

Autori: Ana Kirinčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja povijest 7: radna bilježnica za 7. razred osnovne škole

Autori: Dinko Benčić, Ljiljana Host

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 7: radna bilježnica hrvatskoga jezika u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 7: radna bilježnica hrvatskoga jezika u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 7: radna bilježnica za darivite učenike u sedmome razredu osnovne škole - hrvatski jezik i književnost

Autori: Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš, Zrinka Jurčević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo fiziku 7: radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Ivica Buljan, Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo fiziku 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz fizike za sedmi razred osnovne škole

Autori: Sonja Prelovšek Peroš, Jasna Bagić Ljubičić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Otkrivamo fiziku 7: radna bilježnica iz fizike za pomoć u učenju u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - BIOLOGIJA 7: radna bilježnica Biologija 7 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz biologije za 7. razred osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Renata Roščak, Emica Orešković, Monika Pavić, Nataša Pongrac

Cijena: 124,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 4: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 4: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u sedmom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Periodni sustav elemenata u slikama s piktogramima opasnosti i osnovnim formulama kemijskog računa

Autori: Goran Bukan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Povijest 7: radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Autori: Ante Birin, Abelina Finek, Darko Finek, Željko Holjevac, Maja Katušić, Tomislav Šarlija

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pravopisni listići 7

Autori: Vlatka Bišćan

Pravopisni listići 5. - 8. razreda daju vam odgovore na sva pravopisna pitanja. Pomoći će da brzo, jednostavno i temeljito savladate poteškoće. Listići obuhvaćaju pregršt radnoga materijala: temeljiti podsjetnik, sto pravopisnih listića za vježbu, rješenja uz sve zadatke, dva prijedloga vrednovanja. Svim su zadatcima pridruženi bodovi, tako da listići mogu služiti samoprovjeri. Listiće je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje.
Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore 3 Workbook with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Joanna Heijmer

Cijena: 64,70 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore 3 Workbook with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Joanna Heijmer

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore Plus 2: Workbook, radna bilježnica za engleski jezik, 7. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Sylvia Wheeldon, Paul Shipton

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore Plus 2: Workbook, radna bilježnica za engleski jezik, 7. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Autori: Sylvia Wheeldon, Paul Shipton

Cijena: 54,80 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 2 radna bilježnica za španjolski jezik u 6. i/ili 7. razredu osnovne škole - ODOBRENO

Autori: Sonia Campos, Maria Letizia Galli, Jorgelina Emilse San Pedro, Maria Signo Fuentes, Sara Ruth Talledo Hernandez

Cijena: 66,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 3 radna bilježnica za španjolski jezik u 7. i/ili 8. razredu osnovne škole - ODOBRENO

Autori: Barbara Bruna Bonetto, Marcela Calabia, Natalia Cancellieri, Maria Letizia Galli, Matilde Martinez, Sara Ruth Tolledo Hernandez

Cijena: 66,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzi.it 3: radna bilježnica za talijanski jezik u sedmom razredu osnovne škole, sedma godina učenja

Autori: Doroteja Sinković, Anonija Štefica

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzni.it 4: radna bilježnica za talijanski jezik u sedmom razredu osnovne škole, četvrta godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzni.it 4: radna bilježnica za talijanski jezik u sedmom razredu osnovne škole, četvrta godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Reporteros internacionales 2: Cuaderno de ejercicios

Autori: Sonia Campos, Maria Letizia Galli, Jorgelina Emilse San Pedro, Maria Signo Fuentes, Sara Ruth Talledo Hernandez

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

SPARK 3 Grammar Book : dodatna zbirka zadataka iz engleskoga jezika za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Autori: Virginia Evans, Jenny Dooley

Spark Grammar Book je praktični gramatički priručnik sastavljen od mnogo različitih zadataka za vježbanje gramatike. Ovaj priručnik je izrađen u boji kako bi učenicima bio zanimljiviji, a gramatika engleskog jezika je predstavljena s vrlo jasnim i detaljnim objašnjenjima gramatičkih struktura koje učenici uče u pojedinom razredu. Objašnjenja i zadaci u ovoj gramatici prate udžbenik pojedninog razreda te su prilagođeni jezičnom stupnju učenika.

Uz svako objašnjenje nalazi se mnogo primjera rečenica, a dodatno su popraćena dijalozima, slikama ili ilustracijama kako bi učenici što lakše razumjeli kada i kako se određene gramatičke strukture koriste (gramatika u kontekstu). Sažeti naputci učenicima pojednostavljuju razumijevanje i pomažu im na zadacima primjeniti naučena pravila.

Spark Grammar Book učenici mogu koristiti kao zbirku zadataka za dodatne vježbe u školi ili za samostalno vježbanje kod kuće kako bi unaprijedili svoje znanje iz gramatike.

Cijena: 70,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slijepe karte 7: slijepe, karte za sedmi razred osnovne škole

Autori: Hrvatska školska kartografija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi 7 i Naš hrvatski 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u sedmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anita Šojat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi i Naš hrvatski 7: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Jasminka Vrban, Gordana Lušić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TK 7: radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole

Autori: Leon Zakanji, Dragan Vlajinić, Damir Čović, Krešimir Kenfelj, Alenka Šimić, Sanja Prodanović Trlin, Marijan Vinković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Virtualni svijet: priručnik za prevenciju nasilja putem interneta i ovisnosti o internetu

Autori: Magdalena Jukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 7: radna bilježnica za hrvatski jezik u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić, Vesna Samardžić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 7: radna bilježnica hrvatskoga jezika za pomoć u učenju u sedmome razredu osnovne škole

Autori: Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 7: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u sedmom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Vremeplov 7: radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Autori: Gordana Frol, Miljenko Hajdarović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 4: radna bilježnica za engleski jezik u sedmom razredu osnovne škole, četvrta godina učenja, drugi strani jezik

Autori: Zvonka Ivković, Olinka Breka, Maja Mardešić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 7: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 7. razreda

Autori: Vesna Čondić i Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 7: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 7. razreda

Autori: Vesna Čondić i Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS) : za 5.-8. razred osnovne škole i 1.-4. razred gimnazija i strukovnih škola

Autori: grupa autora

Atlas prati Nastavni plan i program geografije za osnovnu školu. Brojnim fizičkim i tematskim kartama svijeta, kontinenata i naše domovine atlas prati i nadopunjuje gradivo razrađeno u udžbenicima. Posebno je bogato razrađen prostor Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn