Drugi obrazovni materijali i pomoćna nastavna sredstva

#mojportal5: radna bilježnica za informatiku u petom razredu osnovne škole.

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Ivana Ružić, Nikola Mihočka, Branko Vejnović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#mojportal5: radna bilježnica za pomoć u učenju informatike u petom razredu (s dodatnim digitalnim sadržajima)

Autori: Andrea Pavić, Kristina Drezgić, Ana Budojević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A LA UNE 1: cahier d‘exercices+CD

Autori: Gvendoline Le Ray, Stephanie Pace, Christelle Barbera

Cijena: 65,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A LA UNE 1: cahier d‘exercices+CD

Autori: Gvendoline Le Ray, Stephanie Pace, Christelle Barbera

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A PLUS 1: cahier d‘exercices+CD

Autori: Ana Carrion, Laureda Kharbache, Matild4e Martinez Salles, Michele Bosquet,Yolanda Rennes

Cijena: 65,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A PLUS 1: cahier d‘exercices+CD

Autori: Ana Carrion, Laureda Kharbache, Matild4e Martinez Salles, Michele Bosquet,Yolanda Rennes

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D‘ ITALIA 1 PLUS: Corso di lingua italiana, eserciziraio

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D‘ ITALIA 1 PLUS: Corso di lingua italiana, eserciziraio

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D‘ITALIA 1: Corso di lingua italiana, eserciziario

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 50,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D‘ITALIA 1: Corso di lingua italiana, eserciziario

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

APPLAUS! PLUS 5

Autori: Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

APPLAUS! PLUS 5

Autori: Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AUF DIE PLÄTZE, FERTG, LOS 5 - Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole (peta godina učenja)

Autori: Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 99,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Blok - flauta: priručnik za sviranje blok - flaute

Autori: Renata Barac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

DIP IN 5: komplet zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća iz engleskog jezika u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Darla Paro, Davorka Nekić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 5: radna bilježnica za engleski jezik u petom razredu osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Suzana Ban

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 5: radna bilježnica za pomoć u učenju engleskog jezika u petom razredu osnovne škole

Autori: Ivana Hrastović Mandarić, Alenka Taslak, Maja Veselinović Kovač, Irena Holik

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 1 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Janet Hardy-Gould

Cijena: 50,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 1 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Janet Hardy-Gould

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Flink mit Deutsch 2 NEU: radna bilježnica za n jemački jezik u petom razredu oswnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Plamenka Bernardi-Britvec, Jadranka Salopek, Jasmina Troha

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFSKI ATLAS za osnovnu školu

Autori: skupina autora

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 1: nastavni listići za samovrednovanje i razumijevanje geografskih vještina

Autori: Goran Dragičević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 1: radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 1: radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 1: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća geografskog znanja, geografskih vještina i kartografske pismenosti u petom razredu osnovne škole, A i B grupa

Autori: Alenka Bujan, Jasna Višnić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 1: nastavni listići za samovrednovanje i razumijevanje geografskih vještina

Autori: Goran Dragičević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 1: radna bilježnica za pomoć u učenju geografije u petom razredu osnovne škole

Autori: Valentina Japec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografija 5: radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Paradi, Ivana Petrić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu preklopna

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske. Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama! Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu: • mjerilo 1 : 900 000 • obostrani tisak • praktičan format • dimenzije 60x60 cm • sadrži sedam detaljnih tematskih karata: • visinska karta Republike Hrvatske • prirodno-geografske cjeline RH • vrste tla u Republici Hrvatskoj • klima Republike Hrvatske • riječna mreža Republike Hrvatske • biljni svijet Republike Hrvatske • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).
Cijena: 20,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gut gemacht! 5: radna bilježnica za njemački jezik u petome razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Jasmina Troha, Ivana Valjak Ilić

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HELLO WORLD!: provjere znanja i pomoćni materijali iz engleskoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Dario Abram, Ines Begić, Agata Miličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HELLO WORLD!: provjere znanja i pomoćni materijali iz engleskoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Dario Abram, Ines Begić, Agata Miličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HRVATSKE JEZIČNE NITI 5 - Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić

Cijena: 40,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hello: World! 5, radna bilježnica iz engleskoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja

Autori: Ivana Karin, Marinko Uremović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 5: radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskoga jezika u petome razredu osnovne škole

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Petto, Ksenija Budija

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 5: radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskoga jezika u petome razredu osnovne škole

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Ida Petto, Ksenija Budija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u petom razredu

Autori: Julijana Levak, Jasmina Sandalić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 5: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u petom razredu osnovne škole

Autori: Silvana Rados

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski jezik za 5 / Petica: provjera usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz Hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Diana Greblički-Miculinić, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Zrinka Romić, Lidija Sykora-Nagy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski jezik za 5 / Petica: provjera usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz Hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Diana Greblički-Miculinić, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Zrinka Romić, Lidija Sykora-Nagy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 5: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Ela Družijanić-Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Krunoslav Matošević, Lidija Sykora-Nagy, Zrinka Romić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 5: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Ela Družijanić-Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Krunoslav Matošević, Lidija Sykora-Nagy, Zrinka Romić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IN BOCCA AL LUPO: RAGAZZI! 1, Quaderno di lavoro

Autori: Marilisa De Gerone, Jolanda Caon, Werther Ceccon, Claudia Dordi, Marco Piaia, Oriana Primucci, Tiziana Raffaelli, Raffaele Vaccarin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Informatika 5: radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole

Autori: Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Milana Jakšić, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetiličić, Davor Šokac, Dragan Vlajinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Informatika 5: radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole

Autori: Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Milana Jakšić, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetiličić, Davor Šokac, Dragan Vlajinić

Cijena: 45,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Informatika+ 5: radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole

Autori: Ines Kniewald, Vinkoslav Galešev, Gordana Sokol, Vlasta Vlahović, Dalia Kager, Hrvoje Kovač

Cijena: 57,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kajdanka A4 32l

Cijena: 14,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: nastavni listići za povijest u petom razredu osnovne škole

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: radna bilježnica za povijest u petom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Banić, Tina Matanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: nastavni listići za povijest u petom razredu osnovne škole

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: povijesni atlas i slijepe karte u petom razredu osnovne škole

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz povijesti u petom razredu osnovne škole

Autori: Tina Matanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: radna bilježnica za pomoć u učenju povijesti u petom razredu osnovne škole

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 5: povijesni atlas i slijepe karte u petom razredu osnovne škole

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 - Radna bilježnica iz njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole

Autori: Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LIKE IT 5 - Radna bilježnica iz informatike za peti razred osnovne škole

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lagana matematika 5 - radna bilježnica

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Katarina Turčinov

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lektira 5: interaktivna radna bilježnica

Autori: Marko Brajković, Zvjezdana Sikra-Golemac, Tanja Galjuf

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lektira 5: interaktivna radna bilježnica

Autori: Marko Brajković, Zvjezdana Sikra-Golemac, Tanja Galjuf

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Likovni sat 5: likovna mapa s kolaž-papirom za 5. razred osnovne škole

Likovna mapa sadrži:

Akvarel-papir – 9 komada
Crtaći papir – 6 komada
Reciklirani papir (2 vrste) – 2 komada
Celulozni papir – šamoa – 2 komada
Papir koričar – crni – 3 komada
Papir koričar – tamnoplavi – 1 komad
Papir koričar – smeđi – 1 komad
Papir koričar – svjetloplavi – 1 komad
Bijeli bezdrvni karton – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – natur – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – bijela – 1 komad
Paus-papir – 1 komad
Karton – jednoslojni – 1 komad
Aluminijska folija – 1 komad
Ogledna mapa – 1 komad

Dodatak
Obostrani kolaž-papir – 17 listova
Obostrani fotoraster-papir – 10 listova

Cijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lingua Latina per se illustrata: pars I, Familia Romana, Exercitia Latina I: radna bilježnica za latinski jezik od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Orberg

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lingua Latina per se illustrata: pars I, Familia Romana, Latine disco I (priručnik pogl. I-XXXV): priručnik za profesore latinskoga jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici).

Autori: Hans Henning Orberg

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lingua Latina per se illustrata: pars I, Familia Romana, Exercitia Latina I: radna bilježnica za latinski jezik od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Orberg

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MERCI 1: cahier d‘activites

Autori: Adrien Payet, Isabel Rubio, Emile Ruiz

Cijena: 65,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MERCI 1: cahier d‘activites

Autori: Adrien Payet, Isabel Rubio, Emile Ruiz

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

MOJA ZEMLJA 1 - Radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u petom razredu osnovne škole

Autori: Ljiljana Peretin, Denis Vujanović

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: pisane provjere znanja iz matematike za peti razred osnovne škole

Autori: Zvonimir Šikić, Vesna Draženović Žitko, Iva Golac Jakopović, Branko Goleš, Zlatko Lobor, Goran Stajčić, Milana Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u petom razredu osnovne škole

Autori: Manuela Hofer, Mirela Ivančić, Kaja Blažević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u petom razredu osnovne škole

Autori: Ljiljana Peretin, Denis Vujanović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: pisane provjere znanja iz matematike za peti razred osnovne škole

Autori: Zvonimir Šikić, Vesna Draženović Žitko, Iva Golac Jakopović, Branko Goleš, Zlatko Lobor, Goran Stajčić, Milana Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: ispiti znanja za 5. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: radna bilježnica za darovite

Autori: Mirela Babić, Damir Belavić, Alena Dika, Milka Fofonjka, Sanela Jukić, Ivan Nađ, Aleksandra Maria Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: listići za dodatnu nastavu matematike u petom razredu osnovne škole

Autori: Mirjana Muštra

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: listići za provjeru usvojenosti odgojno-obrazovnih ishod u petom razredu osnovne škole

Autori: Suzana Barnaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u petom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Maja Matijević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5 - radna bilježnica za 5. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5 - radna bilježnica za 5. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 5+: priručnik za dodatnu nastavu iz matematike u 5. razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Glasnović Gracin, Ivana Katalenac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Maximal 2: radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Claudia Brass, Mirjana Klobučar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Minecraft: priručnik za učenje programiranja

Autori: Gordana Sokol, Josipa Blagus

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 5: zbirka zadataka

Autori: Slonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 5: zbirka zadataka

Autori: Slonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja povijest 5: radna bilježnica za 5. razred osnovne škole

Autori: Daniela Jugo-Superina, Nera Malbaša Kovačić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja povijest 5: radna bilježnica za 5. razred osnovne škole

Autori: Daniela Jugo-Superina, Nera Malbaša Kovačić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja priroda 5: radni listovi

Autori: Elizabeta Miletić, Roberto Škara

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja priroda 5: radni listovi

Autori: Elizabeta Miletić, Roberto Škara

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 5: radna bilježnica za hrvatski jezik u petome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Marina Utrobičić, Nada Marguš

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 5: bilježnica hrvatskoga jezika za darovite učenike u petome razredu osnovne škole

Autori: Vjekoslava Hrasjtović, Nada Marguš, Zrinka Jurčević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 5: radna bilježnica za hrvatski jezik u petome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Marina Utrobičić, Nada Marguš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 5: bilježnica hrvatskoga jezika za darovite učenike u petome razredu osnovne škole

Autori: Vjekoslava Hrasjtović, Nada Marguš, Zrinka Jurčević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - PRIRODA 5: radna bilježnica Priroda 5, s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz prirode za 5. razred osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić (autori radne bilježnice); Leopoldina Vitković (autorica radnih listova)

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POVIJEST 5 - Radna bilježnica za peti razred osnovne škole

Autori: Ante Birin, Abelina Finek, Darko Finek, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIRODA 5 - Radna bilježnica za peti razred osnovne škole

Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bakarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 2: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u petom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pravopisni listići 5

Autori: Vlatka Bišćan

Pravopisni listići 5. - 8. razreda daju vam odgovore na sva pravopisna pitanja. Pomoći će da brzo, jednostavno i temeljito savladate poteškoće. Listići obuhvaćaju pregršt radnoga materijala: temeljiti podsjetnik, sto pravopisnih listića za vježbu, rješenja uz sve zadatke, dva prijedloga vrednovanja. Svim su zadatcima pridruženi bodovi, tako da listići mogu služiti samoprovjeri. Listiće je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje.
Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 5: radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz prirode u petom razredu osnovne škole - A i B

Autori: Marijana Gudić, Dragana Mamić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 5: radna bilježnica iz prirode za 5. razred osnovne škole s materijalima za istraživačku nastavu

Autori: Biljana Agić, Tamara Banović, Anamarija Kirac, Ana Lopac Groš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 5: radna bilježnica s dodatnim materijalima za pomoć učenicima pri učenju prirode

Autori: Sanja Grbeš, Gordana Kalanj Kraljević, Biljana Agić, Tamara Banović, Ana Lopac Groš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 5: radna bilježnica za pomoć u učenju prirode u petom razredu osnovne škole

Autori: Đurđica Culjak, Renata Roščak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore 1 Workbook with Online practice: radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shipton, Lynne White

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore Plus Starter: Workbook, radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shiptom

Cijena: 50,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore Plus Starter: Workbook, radna bilježnica za engleski jezik, 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shiptom

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 1 radna bilježnica za španjolski jezik u 5. i/ili 6. razredu osnovne škole - ODOBRENO

Autori: Marcela Calabia, Maria Letizia Galli, Maria Signo Fuentes

Cijena: 64,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

RIGHT ON! 1 - Radna bilježnica iz engleskog jezika za 5.razred osnovne škole, 5. godina učenja

Autori: Jenny Dooley

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzini.it 2: radna bilježnica za talijanski jezik u petom razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzini.it 2: radna bilježnica za talijanski jezik u petom razredu osnovne škole, 2. godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Reporteros internacionales 1: Cuaderno de ejercicios

Autori: Marcela Calabia, Maria Letizia Galli, Maria Signo Fuentes

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slijepe karte 5: slijepe karte za 5. razred osnovne škole

Autori: Hrvatska školska kartografija - Krunoslav Popović, dipl.ing.; Maja Dožić, ing.

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slijepe karte 5: slijepe karte za 5. razred osnovne škole

Autori: Hrvatska školska kartografija - Krunoslav Popović, dipl.ing.; Maja Dožić, ing.

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi 5 i Naš hrvatski 5: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u petom razredu osnovne škole

Autori: Jasminka Vrban, Gordana Lušić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi 5 i Naš hrvatski 5: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u petom razredu osnovne škole

Autori: Jasminka Vrban, Gordana Lušić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi 5 i Naš hrvatski 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u petome razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anita Šojat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TEHNIČKA KULTURA 5 - Radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za peti razred osnovne škole

Autori: Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja

Cijena: 100,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TK5: radni materijali za vođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Autori: FanY Bilić, Damir Ereš, Ružica Gulam , Ana Majić, Tijana Martić, Darko Suman, Mato Šimunović, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Marijan Vinković

Cijena: 110,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TK5: radna bilježnica Tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Autori: Fani Bilić, Damir Ereš, Ružica Gulam, Ana Majić, Tijana Martić, Darko Suman, Mato Šimunović, Leon Zakanji, Tamara Valčić i Marijan Vinković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TK5: radni materijali za vođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Autori: FanY Bilić, Damir Ereš, Ružica Gulam , Ana Majić, Tijana Martić, Darko Suman, Mato Šimunović, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Marijan Vinković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Učiteljica života - Povijest 5: radna bilježnica za povijest u petom razredu osnovne škole

Autori: Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Hrvoje Gračanin, Vjera Brković i Rona Bušljeta

Cijena: 40,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Učiteljica života - Povijest 5: radna bilježnica za povijest u petom razredu osnovne škole

Autori: Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Hrvoje Gračanin, Vjera Brković i Rona Bušljeta

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Virtualni svijet: priručnik za prevenciju nasilja putem interneta i ovisnosti o internetu

Autori: Magdalena Jukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 5: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u petome razredu osnovne škole

Autori: Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 5: radna bilježnica za hrvatski jezik u petom razredu osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić, Sanja Latin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 5: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u petom razredu

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić, Sanja Latin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 5: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u petome razredu osnovne škole

Autori: Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Vremeplov 5: radna bilježnica iz povijesti za peti razred

Autori: Manuela Kujundžić, Šime Labor

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 2: radna bilježnica za engleski jezik u petome razredu osnovne škole, druga godina učenja

Autori: Višnja Anić, Zvonka Ivković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 5: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 5. razreda osnovne škole

Autori: Vesna Čondić i Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 5: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 5. razreda osnovne škole

Autori: Vesna Čondić i Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS) : za 5.-8. razred osnovne škole i 1.-4. razred gimnazija i strukovnih škola

Autori: grupa autora

Atlas prati Nastavni plan i program geografije za osnovnu školu. Brojnim fizičkim i tematskim kartama svijeta, kontinenata i naše domovine atlas prati i nadopunjuje gradivo razrađeno u udžbenicima. Posebno je bogato razrađen prostor Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn