Drugi obrazovni materijali i pomoćna nastavna sredstva

#Deutsch3: radna bilježnica za njemački jezik u šestom razredu osnovne škole, 3. godina učenja

Autori: Alexa Mathias, Jasmina Troha, Andrea Tukša

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#mojportal6: radna bilježnica za informatiku u šestom razredu osnovne škole

Autori: Magdalena Babić, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Zoran Dimovski, Mario Stančić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Branko Vejnović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

#mojportal6: radna bilježnica za pomoć u učenju informatike u šestom razredu (s dodatnim digitalnim sadržajima)

Autori: Andrea Pavić, Kristina Drezgić, Ana Budojević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A LA UNE 2 radna bilježnica za francuski jezik u 6. razredu osnovne škole, 6. godina učenja

Autori: Christelle Barbera, David Escudero

Cijena: 75,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

A la une 2: Cahier d'exercices + CD

Autori: Christelle Barbera, David Escudero

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D‘ITALIA 1: Corso di lingua italiana, eserciziario

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 50,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

AMICI D‘ITALIA 1: Corso di lingua italiana, eserciziario

Autori: Maddalena Bolognese; Ivana Viappiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Adomania 2: Cahier d'activites

Autori: Celine Himber, Marie-Laure Poletti, Joelle Bonenfant

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Adomania 2: Cahier d'activites

Autori: Fabienne Gallon, Celine Himber, Alice Reboul

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Adomania 2: Cahier d'activites

Autori: Celine Himber, Marie-Laure Poletti, Joelle Bonenfant

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 99,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Algoritmi u Pythonu: priručnik za učenje računalnog razmišljanja

Autori: Nikola Dmitrović, Adrian Satja Kurdija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Amici d'italia 2 plus: Corso di lingua italiana

Autori: Maddalena Bolognese, Ivana Viappiani

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Aparat za savijanje plastike

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Aparat za savijanje plastike

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Blok - flauta: priručnik za sviranje blok - flaute

Autori: Renata Barac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 6: radna bilježnica za engleski jezik u šestom razredu osnovne škole, šesta godina učenja

Autori: Maja Mardešić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u šestom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anita Žepina, Maja Labaš Horvat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 6: radna bilježnica za pomoć u učenju engleskog jezika u šestom razredu osnovne škole

Autori: Gordana Grgić, Zvonka Ivković, Suzana Prnjat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 2 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 6. razred osnovne škole

Autori: Janet Hardy-Gould

Cijena: 54,80 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e 2 Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 6. razred osnovne škole

Autori: Janet Hardy-Gould

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFSKI ATLAS za osnovnu školu

Autori: skupina autora

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 2: radna bilježnica za geografiju u šestom razredu osnovne škole

Autori: Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan, Predrag Kralj

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 2: radna bilježnica za pomoć u učenju geografije u šestom razredu osnovne škole

Autori: Zrinka Jagodar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 2: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća geografskog znanja, geografskih vještina i kartografske pismenosti u šestom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Alenka Bujan, Jasna Višnić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Gea 2: nastavni listići za samovrednovanje i razumijevanje geografskih vještina u šestom razredu osnovne škole

Autori: Goran Dragičević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu preklopna

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske. Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama! Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu: • mjerilo 1 : 900 000 • obostrani tisak • praktičan format • dimenzije 60x60 cm • sadrži sedam detaljnih tematskih karata: • visinska karta Republike Hrvatske • prirodno-geografske cjeline RH • vrste tla u Republici Hrvatskoj • klima Republike Hrvatske • riječna mreža Republike Hrvatske • biljni svijet Republike Hrvatske • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).
Cijena: 20,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEUREKA - s brojevima u novi svijet: radni listovi za integriranu nastavu matematike i povijesti za 6. r. osnovne škole

Autori: Tatjana Bednjanec i Antonija Capan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

HEUREKA - s brojevima u novi svijet: radni listovi za integriranu nastavu matematike i povijesti za 6. r. osnovne škole

Autori: Tatjana Bednjanec i Antonija Capan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hello: World! 6, radna bilježnica iz engleskoga jezika za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja

Autori: Ivana Kirin, Marinko Uremović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hello: world! 6, ispiti znanja i pomoćni materijali iz engleskoga jezika za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja

Autori: Dario Abram, Mihaela Bajamić, Ljiljana Soldo, Sanja Špoljar, Željka Starčević, Ana Zelalija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica: priručnik za pisanje sastavka

Autori: Anita Radeljić, Julijana Levak, Jamina Sandalić, Iva Močibob

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 6: radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskoga jezika i književnosti za šesti razred

Autori: Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Iva Petto, Ksenija Budija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 6: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u šestome razredu osnovne škole

Autori: Ljiljana Behaim

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski bez granica 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u šestom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Julijana Levak, Jasmina Sandalić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 6: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Autori: Ela Družijanić-Hajdarević, Nataša Juriš Stanković, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Lidija Sykora-Nagy, Zrinka Romić

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 6: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Autori: Ela Družijanić-Hajdarević, Nataša Juriš Stanković, Gordana Lovrenčić-Rojc, Valentina Lugomer, Lidija Sykora-Nagy, Zrinka Romić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski za 6 / šestica: provjera usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Autori: Vesna Čondić, Anita Poslov, Zrinka Romić, Lidija Sykora-Nagy

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

IN BOCCA AL LUPO: RAGAZZI! 1, Quaderno di lavoro

Autori: Marilisa De Gerone, Jolanda Caon, Werther Ceccon, Claudia Dordi, Marco Piaia, Oriana Primucci, Tiziana Raffaelli, Raffaele Vaccarin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 6

Autori: Saida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

INFORMATIKA 6, radna bilježnica za informatiku u šestom razredu osnovne škole

Autori: Saida Deljac, Vedrana Gregurić, Nenad Hajdinjak, Boris Počuča, Darko Rakić, Silvana Svetličić

Cijena: 45,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kajdanka A4 32l

Cijena: 14,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 6: radna bilježnica za povijest u šestom razredu osnovne škole

Autori: Žđeljko Brdal, Margita Madunić Kaniški, Toni Rajković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 6: povijesni atlas i slijepe karte u šestom razredu osnovne škole

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 6: radna bilježnica za pomoć u učenju povijesti u šestom razredu osnovne škole

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz povijesti za šesti razred osnovne škole skupina A, B i C

Autori: Ana Hinić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Klio 6: povijesni atlas i slijepe karte u šestom razredu osnovne škole

Cijena: 69,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

LOGISCH! A2.1 NEU radna bilježnica za njemački jezik, 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja

Autori: Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, Cordula Schurig

Cijena: 65,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lagana matematika 6 - radna bilježnica: radna bilježnica namijenjena učenicima s primjerenim oblikom školovanja

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Katarina Turčinov

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lektira 6: interaktivna radna bilježnica za obradu lektirnih djela u šestome razredu osnovne škole

Autori: Marko Brajković, Zvjezdana Sikra-Golemac, Tanja Galjuf

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Like IT 6: radna bilježnica iz informatike za šesti razred osnovne škole

Autori: Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Likovni sat 6: likovna mapa s kolaž-papirom za 6. razred osnovne škole

Likovna mapa sadrži:

Akvarel-papir – 9 komada
Crtaći papir – 6 komada
Reciklirani papir (2 vrste) – 2 komada
Celulozni papir – šamoa – 2 komada
Papir koričar – crni – 3 komada
Papir koričar – tamnoplavi – 1 komad
Papir koričar – smeđi – 1 komad
Papir koričar – svjetloplavi – 1 komad
Bijeli bezdrvni karton – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – natur – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – bijela – 1 komad
Paus-papir – 1 komad
Karton – jednoslojni – 1 komad
Aluminijska folija – 1 komad
Ogledna mapa – 1 komad

Dodatak
Obostrani kolaž-papir – 17 listova
Obostrani fotoraster-papir – 10 listovaCijena: 60,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lingua Latina per se illustrata: pars I, Familia Romana, Exercitia Latina I: radna bilježnica za latinski jezik od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Orberg

Cijena: 59,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lingua Latina per se illustrata: pars I, Familia Romana, Latine disco I (priručnik pogl. I-XXXV): priručnik za profesore latinskoga jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici).

Autori: Hans Henning Orberg

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lingua Latina per se illustrata: pars I, Familia Romana, Exercitia Latina I: radna bilježnica za latinski jezik od 5. do 8. razreda osnovne škole, za 1. i 2. razred gimnazija te za 1. i 2. razred klasične gimnazije (početnici)

Autori: Hans Henning Orberg

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Logisch! Neu A2.1: Arbeitsbuch

Autori: Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, Cordula Schurig

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u šestom razredu osnovne škole

Autori: Ljiljana Peretin, Denis Vujanović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: ispiti znanja za 6. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: radna bilježnica za darovite

Autori: Mirela Babić, Damir Belavić, Alena Dika, Milka Fofonjka, Sanela Jukić, Aleksandra Maria Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u šestom razred osnovne škole - skupina A i B škole

Autori: Kaja Blažević, Manuela Hofer, Mirela Ivančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: pisane provjere znanja iz matematike za šesti razred

Autori: Vesna Draženović Žitko, Iva Golac Jakopović, Zlatko Lobor, Goran Stajčić, Milana Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: listići za dodatnu nastavu matematike u šestom razredu osnovne škole

Autori: Mirjana Muštra

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u šestom razred osnovne škole - skupina A i B škole

Autori: Maja Matijević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6: listići za provjeru usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u šestom razredu osnovne škole

Autori: Suzana Barnaki

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6 - radna bilježnica za 6. razred osnovne škole

Autori: Gordana Gojmerac Dekanić, Petar Radanović i Sanja Varošanec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 6+: priručnik za dodatnu nastavu iz matematike u 6. razredu osnovne škole

Autori: Ines Kniewald, Maja Ljubičić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 7: radna bilježnica za darovite

Autori: Mirela Babić, Damir Belavić, Alena Dika, Milka Fofonjka, Sanela Jukić, Blaž Krajinović, Aleksandra Maria Vuković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Maximal 3: radna bilježnica njemačkoga jezika za šesti razred osnovne škole

Autori: Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Claudia Brass, Mirjana Klobučar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Merci! 2: Cahier d'activites

Autori: S. Champagne, A.C. Couderc, A. Payet, I. Rubio, E.F. Ruiz

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Merci! 2: Cahier d'activites

Autori: S. Champagne, A.C. Couderc, A. Payet, I. Rubio, E.F. Ruiz

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Minecraft: priručnik za učenje programiranja

Autori: Gordana Sokol, Josipa Blagus

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja Zemlja 2: radna bilježnica iz geografije za šesti razred osnovne škole

Autori: Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja geografija 6: radna bilježnica

Autori: Robert Žagar, Nina Gecan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja geografija 6: provjera znanja

Autori: Robert Žagar, Nina Gecan

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 6: ispiti znanja iz matematike za 6. razred

Autori: Ana Kirinčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 6: zbirka zadataka iz matematike za 6. razred

Autori: Sonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš, Ivan Mrkonjić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja povijest 6: radna bilježnica

Autori: Daniela Jugo-Superina, Nera Malbaša Kovačić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja priroda 6: radni listići iz Prirode za učenike 6. razreda

Autori: Elizabeta Miletić, Roberto Škara

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

NAŠ HRVATSKI 6- radna bilježnica hrvatskoga jezika u šestome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš

Cijena: 56,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Naš hrvatski 6: radna bilježnica hrvatskoga jezika u šestome razredu osnovne škole

Autori: Anita Šojat, Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

POKUSI - PRIRODA 6: radna bilježnica Priroda 6, s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz prirode za 6. razred osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić (autori radne bilježnice); Leopoldina Vitković (autorica radnih listova)

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 2: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u petom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 3: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u šestom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 3: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u šestom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Povijest 6: radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Autori: Ante Birin, Danijela Deković, Tomislav Šarlija

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pravopisni listići 6

Autori: Vlatka Bišćan

Pravopisni listići 5. - 8. razreda daju vam odgovore na sva pravopisna pitanja. Pomoći će da brzo, jednostavno i temeljito savladate poteškoće. Listići obuhvaćaju pregršt radnoga materijala: temeljiti podsjetnik, sto pravopisnih listića za vježbu, rješenja uz sve zadatke, dva prijedloga vrednovanja. Svim su zadatcima pridruženi bodovi, tako da listići mogu služiti samoprovjeri. Listiće je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje.
Cijena: 90,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 6: radna bilježnica za prirodu u šestome razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijan Gudić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 6: radna bilježnica iz prirode za 6. razred osnovne škole s materijalima za istraživačku nastavu

Autori: Biljana Agić, Sanja Grbeš, Dubravka Karakaš, Anamarija Kirac, Ana Lopac Groš, Jasenka Meštrović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz prirode u 6. razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Leopoldina Vitković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 6: radna bilježnica za pomoć u učenju prirode u šestom razredu osnovne škole

Autori: Đurđica Culjak, Renata Roščak

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 6: radna bilježnica iz prirode za šesti razred osnovne škole

Autori: Marijana Bastić, Valerija Begić, Ana Bagarić, Bernarda Kralj Golub

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda 6: radna bilježnica za prirodu u šestome razredu osnovne škole

Autori: Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijan Gudić

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Programski jezik Logo: priručnik za učenje programiranja

Autori: Mario Stančić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore 2 Workbook with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shipton, Joanna Heijmer

Cijena: 64,70 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore 2 Workbook with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shipton, Joanna Heijmer

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Project Explore Plus 1: Workbook, radna bilježnica za engleski jezik, 6. razred osnovne škole, 3. godina učenja

Autori: Sarah Phillips, Paul Shipton

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

REPORTEROS INTERNACIONALES 2 radna bilježnica za španjolski jezik u 6. i/ili 7. razredu osnovne škole - ODOBRENO

Autori: Sonia Campos, Maria Letizia Galli, Jorgelina Emilse San Pedro, Maria Signo Fuentes, Sara Ruth Talledo Hernandez

Cijena: 66,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzi.it 2: radna bilježnica za talijanski jezik u šestom razredu osnovne škole, šesta godina učenja

Autori: Doroteja Sinković, Anonija Štefica

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzni.it 3: radna bilježnica za talijanski jezik u šestome razredu osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Ragazzni.it 3: radna bilježnica za talijanski jezik u šestome razredu osnovne škole, treća godina učenja

Autori: Nina Karković, Andreja Mrkonjić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Reporteros internacionales 2: Cuaderno de ejercicios

Autori: Sonia Campos, Maria Letizia Galli, Jorgelina Emilse San Pedro, Maria Signo Fuentes, Sara Ruth Talledo Hernandez

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slijepe karte 6: slijepe karte za šesti razred osnovne škole

Autori: Hrvatska školska kartografija

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi 6 i Naš hrvatski 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u šestom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anita Šojat

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi i Naš hrvatski 6: radna bilježnica za darovite učenike u šestome razredu osnovne škole - hrvatski jezik i književnost

Autori: Vjekoslava Hrastović, Nada Marguš, Zrinka Jurčević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Snaga riječi i Naš hrvatski 6: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskoga jezika u šestome razredu osnovne škole

Autori: Jasminka Vrban, Gordana Lušić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Solfeggio 6: priručnik za nastavu u osnovnoj glazbenoj školi

Autori: Blaženka Barlović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Solfeggio 6: priručnik za nastavu u osnovnoj glazbenoj školi

Autori: Blaženka Barlović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TK 6: radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za šesti razred osnovne škole

Autori: Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Dragan Vlajinić, Tome Kovačević, Ana Majić, Damir Ereš, Ivo Tkalec

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tajna novca

Autori: Iva Dvorski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tajna novca

Autori: Iva Dvorski

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Virtualni svijet: priručnik za prevenciju nasilja putem interneta i ovisnosti o internetu

Autori: Magdalena Jukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 6: radna bilježnica za šesti razred osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Sanja Latin, Vesna Samardžić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 6: radna bilježnica za pomoć u učenju u šestom razredu osnovne škole

Autori: Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 6: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća za hrvatski jezik u šestom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anđelka Rihtarić, Žana Majić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim hrvatski 6: radna bilježnica za šesti razred osnovne škole

Autori: Anđelka Rihtarić, Sanja Latin, Vesna Samardžić

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Vremeplov 6: radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Autori: Anita Gambiraža Knez, Šime Labor, Manuela Kujundžić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 3: radna bilježnica za engleski jezik u šestom razredu osnovne škole, treća godina učenja, drugi strani jezik

Autori: Olinka Breka, Zvonka Ivković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 3: radna bilježnica za engleski jezik u šestom razredu osnovne škole, treća godina učenja, drugi strani jezik

Autori: Olinka Breka, Zvonka Ivković

Cijena: 56,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 6: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 6. razreda

Autori: Vesna Čondić i Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i promišljam za 6: vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike 6. razreda

Autori: Vesna Čondić i Anita Poslon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ŠKOLSKI ATLAS (VELIKI GEOGRAFSKI ATLAS) : za 5.-8. razred osnovne škole i 1.-4. razred gimnazija i strukovnih škola

Autori: grupa autora

Atlas prati Nastavni plan i program geografije za osnovnu školu. Brojnim fizičkim i tematskim kartama svijeta, kontinenata i naše domovine atlas prati i nadopunjuje gradivo razrađeno u udžbenicima. Posebno je bogato razrađen prostor Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

Cijena: 125,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn