EU PROJEKT

Jačanje konkurentnosti tvrtke Alfa d.d. primjenom IKT rješenjaKratak opis projekta: Svrha projekta je razvojem nove
verzije IKT rješenja- digitalne platforme i nabavom neophodne opreme,
optimizirati poslovne procese te usmjeriti razvoj tvrtke sukladno tržišnim
promjenama (informatizacija škola te digitalizacija udžbenika), a time i
unaprijediti ukupnu konkurentnost tvrtke i omogućiti lakšu tržišnu ekspanziju.


Ukupan iznos projekta: 1.942.200,00 kn

Iznos EU potpore: 1.000.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2019.-15.10.2020.

Ciljevi projekta (rezultati projekta): Povećani prihod od prodaje, 6 unaprijeđenih poslovnih procesa, dvije novozaposlene osobe

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:

Element projekta 1: Izrada nove verzije digitalne platforme

Element projekta 2: Edukacija djelatnika

Element projekta 3: Upravljanje projektom

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta su sljedeći: Unaprijeđeno IKT rješenje, omogućena
digitalizacija većeg broja obrazovnih sadržaja,unaprijeđeni stručni kapaciteti
tvrtke, osposobljeno 25 djelatnika za korištenje IKT rješenja,povećana
vidljivost tvrtke.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Domagoj Dedić, info@alfa.hrViše informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=533&fondovi=esi_fondovi


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Alfa dioničko društvo za
izdavačke, grafičke i trgovačke poslove

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Objavljeno: 07.03.2020

Objavljeno pod: Novosti