• Dragan Roša; Ilustracije: Damir Hržina

  Metode astronomskih istraživanja

  Cijena: 220,01 Kn | 29,20 €
  Cijena s popustom: 88,15 Kn | 11,70 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2010
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 326
  • Format: 21.0 x 26.0 cm
  • Težina: 1338 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Geografija i povijest popust 59% Interliber
 • Vladimir Cvetnić

  Viša škola šaha

  Cijena: 120,02 Kn | 15,93 €
  Cijena s popustom: 72,33 Kn | 9,60 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2021
  • Izdanje: 2.
  • Broj stranica: 194
  • Format: 16.0 x 23.5 cm
  • Težina: 480 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  popust 39% Interliber
 • Zlatko Blatarić

  Biološki leksikon 2

  Cijena: 300,02 Kn | 39,82 €
  Cijena s popustom: 89,66 Kn | 11,90 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2009
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 574
  • Format: 19.5 x 25.8 cm
  • Težina: 1770 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Biologija popust 70% Interliber
 • Ante Šiljeg, Mirko Barada, Ivan Marić

  Digitalno modeliranje reljefa

  Cijena: 188,97 Kn | 25,08 €
  Cijena s popustom: 113,02 Kn | 15,00 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2018.
  • Izdanje: prvo
  • Broj stranica: 266
  • Format: 17.0 x 24.0 cm
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Geografija i povijest popust 40% Interliber
 • Pripremili: Nevenka Raguž, Ante Gašpardi, Stanka Košćak

  PJESMARICA ZA ŠKOLSKE PRIREDBE

  Cijena: 44,98 Kn | 5,97 €
  Cijena s popustom: 13,56 Kn | 1,80 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2007
  • Izdanje: prvo
  • Broj stranica: 31
  • Težina: 118 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Glazbeni popust 69% Interliber
 • PERIODNI SUSTAV ELEMENATA - Didaktičko pomagalo

  Cijena: 22,60 Kn | 3,00 €
  Cijena s popustom: 15,82 Kn | 2,10 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Razred: 7., 8.
  • Godina izdanja: 2019
  • Izdanje: prvo
  • Format: 29.7 x 21.0 cm
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Kemija popust 30% Interliber
 • Maja Jerčić

  Učiti se može naučiti

  Cijena: 95,01 Kn | 12,61 €
  Cijena s popustom: 57,26 Kn | 7,60 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2018
  • Broj stranica: 199
  • Težina: 490 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Literatura za rad s djecom popust 39% Interliber
 • Vladimir Cvetnić

  Šah u 100 lekcija

  Cijena: 150,01 Kn | 19,91 €
  Cijena s popustom: 89,66 Kn | 11,90 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2021
  • Izdanje: 3.
  • Broj stranica: 334
  • Format: 16.0 x 23.5 cm
  • Težina: 730 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  popust 40% Interliber
 • Miloš Pernić, Branko Pernić, Nikola Lovrinić

  Sliku mile Istre naše

  Cijena: 47,99 Kn | 6,37 €
  Cijena s popustom: 18,84 Kn | 2,50 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2018.
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 60
  • Format: 21.0 x 24.0 cm
  • Težina: 236 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Glazbeni popust 60% Interliber
 • Kristina Bartolić, Ana Mrđen, Kristina Careva, Tatjana Liktar Elez

  Lica zgrada i život iza njih

  Cijena: 44,98 Kn | 5,97 €
  Cijena s popustom: 22,60 Kn | 3,00 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2018.
  • Izdanje: 1.
  • Broj stranica: 36
  • Format: 29.7 x 21.0 cm
  • Težina: 190 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  popust 49% Interliber
 • Diana Zalar

  Potjehovi hologrami

  Cijena: 150,01 Kn | 19,91 €
  Cijena s popustom: 45,21 Kn | 6,00 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2014
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 654
  • Format: 17.5 x 24.5 cm
  • Težina: 1250 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Literatura za rad s djecom popust 69% Interliber
 • Luka Petrač

  Dijete i likovno umjetničko djelo

  Cijena: 99,98 Kn | 13,27 €
  Cijena s popustom: 39,93 Kn | 5,30 €
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn | 0 €
  • Godina izdanja: 2015
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 139
  • Format: 17.5 x 24.5 cm
  • Težina: 500 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Literatura za rad s djecom popust 60% Interliber