• Ivana Stanić - Nataša Čosić- Ivana Anić-Ivičić - Ana Globočnik Žunac

  Komunikacijska strategija

  Cijena: 200,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2018
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 201
  • Format: 17.5 x 24.5 cm
  • Težina: 570 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Literatura za rad s djecom
 • Katarina Aladrović Slovaček

  Kreativne jezične igre

  Cijena: 84,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2018
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 100
  • Format: 16.5 x 23.5 cm
  • Težina: 240 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Literatura za rad s djecom
 • Kristina Bartolić, Ana Mrđen, Kristina Careva, Tatjana Liktar Elez

  Lica (z)grada i život iza njih

  Cijena: 45,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2018.
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 36
  • Format: 297.0 x 210.0 cm
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
 • Ivor Janković, Issa Bratinčević

  Mala knjiga evolucije čovjeka

  Cijena: 45,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2016.
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 72
  • Format: 16.0 x 22.5 cm
  • Težina: 185 g
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Biologija
 • Dragan Roša; Ilustracije: Damir Hržina

  Metode astronomskih istraživanja

  Cijena: 220,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2010
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 326
  • Format: 21.0 x 26.0 cm
  • Težina: 1338 g
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Geografija i povijest
 • Kristina Škaler, Danijel Pobi, Robert Lešković

  Naučimo osnove 3D ispisa

  Cijena: 35,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2019.
  • Izdanje: 1.
  • Broj stranica: 43
  • Format: 21.0 x 30.0 cm
  • Težina: 125 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Informatika
 • Višnja Sorčik

  Naučimo pisati esej za državnu maturu

  Cijena: 95,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2016.
  • Izdanje: Prvo
  • Broj stranica: 112
  • Format: 22.0 x 25.0 cm
  • Težina: 425 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Matura
 • Ruža Jozić, Alta Pavin Banović

  OD KNJIGE DO OBLAKA

  Cijena: 160,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2019
  • Izdanje: 1.
  • Broj stranica: 260
  • Težina: 600 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Knjižničarstvo
 • KATARINA ALADROVIĆ SLOVAČEK

  OD USVAJANJA DO UČENJA HRVATSKOGA JEZIKA

  Cijena: 160,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2019
  • Izdanje: 1.
  • Broj stranica: 220
  • Format: 20.0 x 24.0 cm
  • Težina: 565 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Literatura za rad s djecom
 • PERIODNI SUSTAV ELEMENATA - Didaktičko pomagalo

  Cijena: 15,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Razred: 5., 6., 7., 8.
  • Godina izdanja: 2019
  • Izdanje: prvo
  • Uvez: Tvrdi
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Kemija
 • Pripremili: Nevenka Raguž, Ante Gašpardi, Stanka Košćak

  PJESMARICA ZA ŠKOLSKE PRIREDBE

  Cijena: 45,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Godina izdanja: 2007
  • Izdanje: prvo
  • Broj stranica: 31
  • Težina: 118 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  Glazbeni
 • Sanja Janeš

  PROJEKTNI ZADATCI U NASTAVI MATEMATIKE

  Cijena: 95,00 Kn
  Količina: 0 Iznos: 0 Kn
  • Razred: 5., 6., 7., 8.
  • Godina izdanja: 2015.
  • Broj stranica: 212
  • Format: 20.5 x 27.0 cm
  • Težina: 750 g
  • Uvez: Meki
  • Nakladnik: Alfa d.d.
  MatematikaMatura