Kristina Bartolić, Ana Mrđen, Kristina Careva, Tatjana Liktar Elez

Lica zgrada i život iza njih

U arhitektonskom priručniku Lica zgrada se u sedam cjelina obrađuju materijal, vrsta otvora i životni prostor. Svaka od sedam cjelina predstavljena je na četiri stranice od kojih prva i zadnja ocrtavaju određeni prizor (primjerice vanjski i unutarnji prostor), a središnje dvije označavaju zid koji te prizore odjeljuje. Prve dvije stranice svake cjeline izrađene su u boji te daju potrebne informacije za opažanje i razumijevanje, dok su druge dvije stranice crno-bijele, stoga su kreativni prostor docrtavanja i bojenja. Odabrane teme i zadatci u ovom priručniku poticaj su djeci za bolje razumijevanje i promišljanje prostora oko sebe. Zadatci će potaknuti učenike na promišljanje o onome što ih svakodnevno okružuje i o prostoru u kojem svakodnevno borave, a osim toga ohrabrit će ih na istraživanje arhitekture. Praktično rješavanje zadataka, izrezivanje, crtanje, presavijanje odličan su poticaj za kreativan rad učenika!