Luka Petrač

Dijete i likovno umjetničko djelo

Knjiga pruža pomoć roditelju, odgojitelju, učitelju i studentu likovno-pedagoškog usmjerenja u razgovoru i radu s djecom vrtićke i školske dobi. Primjeri zorno prikazuju različite načine promatranja, analiza i mogućnosti likovno-jezičnog izražavanja i stvaranja. Likovna analiza uočava i raščlanjuje umjetničko djelo, a sadrži četiri analize koje se prožimlju: tematsku analizu, likovno-jezičnu analizu, likovno-tehničku analizu i stilsku analizu. Razgovorom o likovnom djelu djeca usvajaju likovne vrednote i razvijaju sposobnost percipiranja i prepoznavanja osnovnih likovnih pojmova.