Zlatko Blatarić

Biološki leksikon 2

Korištenjem ovog leksikona proširit ćete i upotpuniti znanja iz različitih disciplina biologije, a od velike je pomoći pri pripremanju za državnu maturu i prijemne ispite te i nastavnicima i profesorima kao pomoć u pripremanju nastave. Sadrži više od 2000 pojmova koji su popraćeni privlačnim fotografijama.