Drugi obrazovni materijali i pomoćna nastavna sredstva

Blok - flauta: priručnik za sviranje blok - flaute

Autori: Renata Barac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Busy pad 4: radni listovi s dodatnim zadatcima uz udžbenik Dip in 4 za četvrti razred osnovne škole

Autori: Sanja Ivoš

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 4: zadatci za vrednovanje učenikih postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Vlasta Živković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Dip in 4: radna bilježnica za pomoć u učenju engleskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Davorka Nekić, Mia Mihaljević Ivančić, Nina Čalić, Amela Ojdanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

English Plus 2e Satrter Workbook: radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Ben Wetz, Robert Quinn

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Eureka 4: radna bilježnica za pomoć u učenju prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Aleksandra Krampač-Grljušić, Sanja Ćorić Grgić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanec, Žaklin Lukša

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

GEOGRAFSKA KARTA HRVATSKE - za 4. razred osnovne škole

Cijena: 28,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu preklopna

Alfina geografska karta Republike Hrvatske za osnovnu školu korisno je pomoćno sredstvo u nastavi prirode i društva te geografije. Posebno je namijenjena lakšem i učinkovitijem svladavanju nastavnih sadržaja povezanih s prostorom Republike Hrvatske. Pri izradi ove karte koristili smo najnovije podatke o infrastrukturnim i administrativnim promjenama! Značajke naše geografske karte Republike Hrvatske za osnovnu školu: • mjerilo 1 : 900 000 • obostrani tisak • praktičan format • dimenzije 60x60 cm • sadrži sedam detaljnih tematskih karata: • visinska karta Republike Hrvatske • prirodno-geografske cjeline RH • vrste tla u Republici Hrvatskoj • klima Republike Hrvatske • riječna mreža Republike Hrvatske • biljni svijet Republike Hrvatske • županije Republike Hrvatske (prema broju stanovnika).
Cijena: 20,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hallo Anna 3: radna bilježnica za njemački jezik, 4. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Olga Swerlowa

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Hrvatski i ja: nastavni listići za učenje hrvatskog jezika kao stranog jezika

Autori: Nataša Mesaroš Grgurić, Bojana Lanča

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 69,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražite Scratch 3.0: priručnik za rano učenje programiranja

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Istražujemo naš svijet 4: radna bilježnica za pomoć u učenju prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Zdenko Braičić, Tamara Dubrović, Marina Pavić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4, radna bilježnica za 4. r. gimnazije

Autori: Dujmović-Markusi, Pavić-Pezer, Rosseti-Bazdan

Cijena: 48,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Kajdanka A4 32l

Cijena: 14,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Knjigomjer 4: interaktivna radna bilježnica za obradu lektirnih djela u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Violeta Drvenkar, Monika Ružić, Ivančica Toić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Komplet (4.razred) 2 u 1 Turbomatika + Geografska karta RH

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Lets Explore! 4 Activity book with Online Practice: radna bilježnica za engleski jezik, 4. razred osnovne škole

Autori: Nina Lauder, Suzzane Torres, Paul Shipton

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Likovni mozaik: likovna mapa s kolaž-papirom za 3. i 4. razred osnovne škole

Likovne mape sadrže:

Akvarel-papir – 12 komada
Crtaći papir – 7 komada
Celulozni papir – šamoa – 2 komada
Papir koričar – crni – 3 komada
Papir koričar – sivi – 2 komada
Papir koričar – tamnoplavi – 1 komad
Bijeli bezdrvni karton – 1 komad
Paus-papir – 1 komad
Mikrovalna ljepenka – 1 komad
Jednovalna ljepenka – 1 komad
Aluminijska folija – 1 komad
Ogledna mapa – 1 komad

Dodatak
Obostrani kolaž-papir – 17 listova

Cijena: 57,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 4: ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dubravka Tkalčec, Lorena Kuvačić Roje, Jasminka Martinić Cezar, Marina Brničević Stanić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 4: zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole

Autori: Marijana Martić, Gordana Ivančić, Željana Lažeta

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 4: zadatci za dodatnu nastavu matematike

Autori: Marijana Martić, Lidija Glavaš, Snežana Huđek, Vesna Kovačić, Natalija Milković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematika 4: zadatci za vrednovanje učeničkih pistugnuća iz matematike u četvrtom razredu osnovne škole, skupina A i B

Autori: Vanja Kani, Goranka Adamović

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u četvrtom razredu osnovne škole, skupina A i B

Autori: Nataša Ljubić Klemše

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u četvrtom razredu osnovne škole, skupina A i B

Autori: Nataša Ljubić Klemše

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matematička mreža 4: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Maja Cindrić, Irena Mišurac, Nataša Ljubić Klemše, Roberta Pezić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Matific

Autori: Slate Science Operations, PTY Ltd

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Minecraft: priručnik za učenje programiranja

Autori: Gordana Sokol, Josipa Blagus

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz matematike u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moj sretni broj 4: radna bilježnica za pomoć u učenju matematike u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja domena 4: radna bilježnica iz informatike za četvrti razred

Autori: Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlaičić

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 10: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 10: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 20: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja mala matematika - računajmo do 20: radna bilježnica za početno učenje matematike u osnovnoj školi

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 4: zbirka zadataka iz matematike za učenike 4. razreda OŠ

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Salamon Padjen

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 4: ispiti za provjeru stečenih kompetencija iz matematike za učenike 4. razreda OŠ

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Tatjana Orešković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Moja matematika 4: listići za vrednovanje učeničkih postignuća matematike za učenike 4. razreda OŠ

Autori: Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Tatjana Orešković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nina i Tino 4: radna bilježnica za cjelovito učenje u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Saša Veronek Germadnik, Arijana Piškulić Marjanović, Maja Križman Roškar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nina i Tino 4: radna bilježnica za cjelovito učenje u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Saša Veronek Germadnik, Arijana Piškulić Marjanović, Maja Križman Roškar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nina i Tino 4: ispiti znanja iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Anita Lovrić, Anita Šarić, Maja Križman Roškar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nina i Tino 4: ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Gordana Fable, Lidija Krešić Capak, Maja Križman Roškar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nina i Tino 4: ispiti znanja iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Lana Banovec Čović, Željka Zagorac

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Nina i Tino 4: zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Autori: Simona Jurjević, Tihana Levar, Ivana Raljević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PID 4: interaktivna radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Gordana Ivančić, Maja Križman Roškar, Damir Tadić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

PRIMARY BOOSTER 4 PUPIL`S BOOK (INTERNATIONAL)

Primary Booster je uzbudljiva nova serija koja se može koristiti uz bilo koji udžbenik za rano učenje engleskog jezika.

Pomaže učenicima da razviju jezične vještine na zabavan i poticajan način i pritom jačaju samopuzdanje i postanu samostalni pri učenju.

- Raznoliki zadatci slušanja, govorenja te početnog čitanja i pisanja

- Zanimljivi projekti koji personaliziraju učenje jezika

- Uzbudljivi art i craftwork zadaci koji doprinose razvoju jezičnih vještina i razvijaju kreativnost i finu motoriku

- Zabavne i poticajne pjesmice koje doprinose usvajanju novog vokabulara i potiču kreativnost

- Jednostavne upute koje omogućavaju samostalan rad u školi ili kod kuće

- Naljepnice

Primary Booster - vaš izbor za poticajno učenje engleskog jezika!

Cijena: 59,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Parolandia 1: trening jezičnih vještina iz talijanskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Dubravka Novak, Silvia Venchiarutti

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pišemo diktat: priručnik za učitelje 4. razreda osnovne škole

Autori: Elena Klaić, Kate Jurić, Pulina Grbić, Stankica Diklić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Plastično more

Autori: Marina Mezak i Jasminka Salamon

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Pogled u svijet 4: tragom prirode i društva, ispiti znanja iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Autori: Adrijana Leko, Patricija Burazin

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda i društvo 4: radna bilježnica s priborom za istraživački rad u nastavi Prirode i društva u 4. razredu osnovne škole

Autori: Školska knjiga d.d.

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Priroda i društvo 4: nastavni listići za 4. razred osnovne škole

Autori: Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 1: vježbe za razvoj grafomotorike, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 1: vježbe za razvoj grafomotorike, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 2: pisana slova, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od drugog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Radna bilježnica 2: pisana slova, radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od drugog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Razigrana matematika: zadatci uz interaktivnu igru za 3. i 4. razred osnovne škole

Autori: Gordana Ivančić, Maja Križman Roškar, Maja Jelić Kolar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 109,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Seratch blokovi: programiramo igrajući se

Autori: Ana Budojević, Anita Kanić, Ana Flisar Odorčić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slovarica: tiskana i pisana slova, slovarica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Slovarica: tiskana i pisana slova, slovarica za pomoć u učenju hrvatskog jezika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Autori: Vesna Đurek

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 4: nastavnici listići za hrvatski jezik u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Svijet riječi 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Terezija Zokić, Benita Vladušić, Ankica Španić, Jadranka Jurić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

TURBOMATIKA zbirka zadataka za dodatnu nastavu u 4. razredu

Autori: Zlatko Mrkić

Ova je zbirka napisana za dodatnu nastavu matematike u 4. razredu osnovne škole. Namijenjena je učenicima koji pokazuju veće zanimanje za matematiku pa će korisno poslužiti u dodatnoj nastavi. Koristit će svim učenicima koji žele bolje naučiti matematiku i steći trajnije znanje. U zbirci su obrađeni nastavni sadržaji kojima se produbljuje, dopunjuje i proširuje program redovne nastave. Dosta zadataka u ovoj zbirci složenošću odgovara boljim, posebno zainteresiranim učenicima koji u matematici žele postići veći uspjeh i uspješno se natjecati. Nadam se da će učiteljice i učitelji, koristeći se ovom zbirkom, ostvariti ciljeve i zadaće nastave matematike. Autor

Cijena: 50,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Tiptoes 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Anita Žepina, Suzana Anić Antić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Virtualni svijet: priručnik za prevenciju nasilja putem interneta i ovisnosti o internetu

Autori: Magdalena Jukić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim, mogu, znam! 4, mapa s aktivnostima za samoprocjenu prema kurikulumima međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i učiti kako učiti

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim, mogu, znam! mapa s aktivnostima za samoprocjenu prema kurikulumima međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i učiti kako učiti

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Volim, mogu, znam! mapa s aktivnostima za samoprocjenu prema kurikulumima međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i učiti kako učiti

Autori: Jasminka Viher

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

WO IST PAULA? 4: radna bilježnica za njemački jezik, 4. razred osnovne škole, prvi strani jezik

Autori: Ernst Endt, Mishael Koenig, Petra Pfeifhofer, Marion Schomer, Elzbieta Krulak-Kempisty, Lidia Reitzig, Nadine Ritz-Udry u suradnji sa Hannelore Pistorius

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Way to go 1: radna bilježnica za engleski jezik u četvrtom razredu osnovne škole, 1. godina učenja

Autori: Biserka Džeba, Davorka Nekić

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZIG ZAG + 3 radna bilježnica za francuski jezik u 3. i/ili 4. razredu osnovne škole

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 60,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

ZLATNA VRATA 4: radni listovi za književnost i hrvatski jezik u 4. razredu osnovne škole

Cijena: 44,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zaigrana abeceda: zadatci uz interaktivnu slovaricu za 1. i 2. razred osnovne škole

Autori: Gordana Ivančić, Maja Križman Roškar, Maja Jelić Kolar

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zig Zag +3: Cahier d'activites

Autori: Helene Vanthier

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zlatna vrata 4: zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Jasminka Viher, Zrinka Vukojević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Zlatna vrata 4: radna bilježnica za pomoć u učenju hrvatskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Sonja Ivić, Marija Krmpotić, Ela Ivanišević

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Znanjem do uspjeha 4

Autori: Marija Galić, Zvjezdana Lužić

Rješavanjem ovih zadataka učenici trebaju primijeniti znanja stečena svladavanjem sadržaja udžbeničkih kompleta. Vježbenica je životna, a preko sadržaja iz prirode i društva ponavljaju se sadržaji ostalih nastavnih predmeta. Zadatci se mogu rješavati po cjelinama, temama, kao priprema za drugo polugodište, a posebno kao priprema za sljedeći razred. Osim toga zadatci su vrlo korisni za terensku nastavu, napose za rad u školi u prirodi.
Cijena: 65,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

e-SVIJET 4: radna bilježnica za informatiku u četvrtom razredu osnovne škole

Autori: Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ivana Ružić, Mario Stančić

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitam i pišem 4: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Autori: Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović

Cijena: 45,00 Kn
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Čitanje s razumijevanje 4: zadatci za vrednovanje razumijevanja pročitanog u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A i B

Autori: Nina Czindery, Tina Bobanac Žižić, Sanja Tonković

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn

Želim znati 4: radna bilježnica za ponavljanje i vježbanje nastavnih sadržaja četvrtoga razreda

Autori: Dijana Salaj Krašovec, Borislava Šurdonja

Cijena: 0,00 Kn
Nije dobavljivo.
Količina: 0 Iznos: 0 Kn