Aplikacija mozaBook za pametne uređaje (tablete i pametne telefone) za operativne sustave Android (Google) i iOS (Apple) namijenjena je učenicima i besplatna je za preuzimanje i korištenje. Aplikacija služi preuzimanju i pokretanju digitalnih udžbenika i dodatnih sadržaja, kao i povezivanju s nastavničkim računalom za interaktivnu nastavu u učionici.

Osim aplikacije mozaBook, za pokretanje 3D-scena na mobilnom uređaju potrebno je preuzeti i preglednik u obliku pomoćne aplikacije "mozaik3D app". Primarna aplikacija mozaBook povezana je s 3D-preglednikom i pokrenut će ju pri svakom pokretanju 3D-scene iz udžbenika ili sa sustava mozaWeb.

Aplikacije "mozaBook" i "mozaik3D app" za operativne sustave Android i iOS možete pronaći u Google Play trgovini, odnosno App Store-u pretragom po nazivu.

Poveznice na stranice Google Play trgovine za operativni sustav Android
Poveznice na stranice App Store za operativni sustav iOS

POVEZIVANJE APLIKACIJE MOZABOOK S MOZAWEB KORISNIČKIM RAČUNOM

Funkcionalnost aplikacije mozaBook za sustave Android i iOS ovisi o mozaWeb korisničkom računu, kojeg je potrebno povezati. Aplikacija će vas uvijek pitati za prijavu u sustav upisivanjem korisničkog imena i lozinke, a ako još niste registrirani, možete to napraviti i unutar aplikacije odabirom opcije "Registracija".