Popis trenutnih izdanja na platformi mozaBook

Napomena: sva izdanja izdavačke kuće Alfa koja nisu uključena u ovaj popis, a mogu se naći na platformi, ne pripadaju službenoj nakladi već su isključivo pokazna izdanja.

Eksperimentalni program „ŠKOLA ZA ŽIVOT” (šk. god. 2018./2019.)

OSNOVNA ŠKOLA - 1. razred

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović
ČITAM I PIŠEM
Hrvatska početnica za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički, Katarina Aladrović Slovaček, Vlatka Domišljanović
ČITAM I PIŠEM
Hrvatska čitančica za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja-Horvat
ŠKRINJICA SLOVA
Početnica hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Dubravka Težak, Marina Gabelica, Vesna Marjanović, Andrea Škribulja-Horvat
ŠKRINJICA RIJEČI
Čitančica hrvatskoga jezika za prvi razred osnovne škole

1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie
OTKRIVAMO MATEMATIKU 1 - PRVI DIO
Udžbenik i radna bilježnica iz matematike za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie
OTKRIVAMO MATEMATIKU 1 - DRUGI DIO
Udžbenik i radna bilježnica iz matematike za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Josip Markovac
MATEMATIKA 1
Udžbenik za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.

Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić
PRIRODA, DRUŠTVO I JA 1
Udžbenik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Diana Atanasov Piljek
MOJA GLAZBA 1
Udžbenik iz glazbene kulture za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Blaženka Rihter, Karmen Toić Dlačić
MOJA DOMENA 1
Udžbenik iz informatike za prvi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

OSNOVNA ŠKOLA - 5. razred

Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić, Bernardina Petrović
HRVATSKE JEZIČNE NITI 5
Udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Ante Bežen, Lidija Vešligaj, Anita Katić, Kristina Dilica, Ina Randić Đorđević
HRVATSKA RIJEČ 5
Čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić
MATEMATIČKI IZAZOVI 5 - PRVI DIO
Udžbenik sa zbirkom zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Niko Grgić
MATEMATIČKI IZAZOVI 5 - DRUGI DIO
Udžbenik sa zbirkom zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Ana Bakarić, Marijana Bastić, Valerija Begić, Bernarda Kralj Golub
PRIRODA 5
Udžbenik iz prirode za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.

Ante Birin, Vjera Brković, Abelina Finek, Darko Finek, Eva Katarina Glazer, Tomislav Šarlija
POVIJEST 5
Udžbenik iz povijesti za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.

Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić
MOJA ZEMLJA 1
Udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.

Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja
TEHNIČKA KULTURA 5
Udžbenik za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Ana Ostojić, Zoran Štefanac
SVIJET GLAZBE 5
Udžbenik iz glazbene kulture za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Natalija Stipetić Ćus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek, Goran Jeličić, Dalia Finek Brezarić, Stanka Pinjuh
LIKOVNA  AVANTURA 5
Udžbenik iz likovne kulture za peti razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Irena Pehar Miklenić
AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS! 5
Udžbenik iz njemačkog jezika za peti razred osnovne škole (5. godina učenja)
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički
LERNEN SINGEN SPIELEN 2
Udžbenik iz njemačkog jezika za peti razred osnovne škole (2. godina učenja)
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

OSNOVNA ŠKOLA - 7. razred

Ana Bakarić, Marijana Bastić, Valerija Begić, Bernarda Kralj Golub, Julijana Madaj Prpić
BIOLOGIJA 7
Udžbenik za sedmi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Mirela Mamić, Draginja Mrvoš-Sermek, Veronika Peradinović, Nikolina Ribarić
KEMIJA 7
Udžbenik iz za sedmi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina
FIZIKA 7
Udžbenik za sedmi razred osnovne škole
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

SREDNJA ŠKOLA - 1. razred

Nataša Sajko, Snježana Zrinjan
LICA RIJEČI
Udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola

1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Snježana Zrinjan, Nataša Sajko, Višnja Sorčik
LICA KNJIGA
Čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Irella Bogut, Snježana Đumlija, Irena Futivić, Sunčica Remenar
BIOLOGIJA 1
Udžbenik za prvi razred gimnazije
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Zora Popović, Ljiljana Kovačević
KEMIJA 1
Udžbenik za prvi razred gimnazije
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Jakov Labor
FIZIKA 1
Udžbenik za prvi razred gimnazije i strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike
1. izdanje, 2018.

Hrvoje Drvenkar, Ines Glavaš, Josip Jukić, Ivanka Katarina Lemo
GEOGRAFIJA 1
Udžbenik za prvi razred gimnazije
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Ružica Lončar, Marko Godinić
GEOGRAFIJA 1
Udžbenik za prvi razred srednjih strukovnih škola
1. izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

REGULARNI PROGRAM INFORMATIKE U OSNOVNOJ ŠKOLI

5. razred

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić
LIKE IT 5
Udžbenik iz informatike za peti razred osnovne škole
OBVEZNI PROGRAM
4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić
LIKE IT 5
Radna bilježnica iz informatike za peti razred osnovne škole
OBVEZNI PROGRAM
5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

6. razred

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić
LIKE IT 6
Udžbenik iz informatike za šesti razred osnovne škole
4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić
LIKE IT 6
Radna bilježnica iz informatike za šesti razred osnovne škole
5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

7. razred

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić
LIKE IT 7
Udžbenik iz informatike za sedmi razred osnovne škole
3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić
LIKE IT 7
Radna bilježnica iz informatike za sedmi razred osnovne
5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

8. razred

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac
LIKE IT 8
Udžbenik iz informatike za osmi razred osnovne škole
4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu

Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac
LIKE IT 8
Radna bilježnica iz informatike za osmi razred osnovne škole
5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2018.
Otvori u mozaWebu