Obrazovna platforma za obrazovnu reformu

mozaBook je jedno od najambicioznijih komercijalnih digitalnih rješenja u svijetu s više od jednog desetljeća u razvoju, koje se koristi u preko 20 zemalja u Europi i svijetu. Izdavačka kuća ALFA prvi je veliki nakladnik u Hrvatskoj koji će na toj digitalnoj platformi izdavati digitalne udžbenike i obrazovne sadržaje.

Našoj se djeci prvi put pruža mogućnost u sklopu školskog obrazovanja steći znanja na načine koje do sada nisu imali priliku imati – vizualizacijom, simulacijom i interakcijom – a njihovi nastavnici sada posjeduju alate koji će im pomoći da svoje umijeće prenošenja znanja upotrijebe lakše i učinkovitije nego ikada prije.

Digitalni udžbenici

Udžbenici na platformi mozaBook konačno su u potpunosti digitalni, a sastoje se od baze kojoj je temelj tiskani udžbenik i nadogradnje u obliku slojeva s digitalnim sadržajima. Svaku sliku i isječak teksta moguće je izdvojiti i koristiti, a slojeve multimedijskih i interaktivnih sadržaja možemo koristiti, sami ih stvarati pa čak i dijeliti. Udžbenik time postaje kurikulski temelj po kojemu koristimo sadržaje i alate. Udžbenici su dostupni putem aktivacijskog koda dostupnog u tiskanim udžbenicima, a po završetku eksperimentalnog programa i početkom prodaje bit će dostupni za kupovinu i kao samostalno digitalno izdanje.

3D-scene

Najnaprednija značajka platforme jest velika biblioteka 3D scena. Ovi revolucionarni sadržaji zapravo su male aplikacije s dinamičkim 3D modelima, slojevima, različitim mogućnostima prikaza, ugrađenim skriptama i scenarijima, animacijama, naracijama, ugrađenim kvizovima i interaktivnim igrama, pa čak i mogućnostima za doživljaj u virtualnoj stvarnosti! Kreirani su uz pomoć tehnologije koja se koristi u suvremenoj industriji računalnih igara, a svrha im je da na intuitivan, vizualno atraktivan i interaktivan način djeci približimo fenomene iz svijeta koji ih okružuje. U nekim slučajevima mogućnosti koje dobivamo naprednim tehnikama prikaza često nadmašuju učenje uz pomoć fizičkih modela. Biblioteka već sadrži više od tisuću scena, a taj broj svakim danom raste.

Jedan od najvećih repozitorija visokokvalitetnih digitalnih sadržaja na svijetu

Najbogatija kolekcija obrazovnih sadržaja na jednom mjestu, u visokoj kvaliteti koja zadovoljava najviše metodičke standarde, dostupna je svim korisnicima platforme mozaBook za korištenje u pripremi i izvođenju nastave. Sve ove vrste sadržaja stoje na raspolaganju učiteljima i učenicima u sklopu platforme:

  • tisuće fotografija i ilustracija
  • stotine videozapisa
  • stotine audiozapisa
  • prezentacije u PowerPointu
  • dokumenti u Wordu
  • tablice u Excelu
  • PDF-datoteke
  • interaktivni objekti u Flashu
Naravno, cijeloj toj biblioteci sadržaja valja pridodati doprinos obrazovne zajednice nastavnika koji i sami izrađuju sadržaje i dijele ih s kolegama, a svaki korisnik ima mogućnost da isto tako sam izrađuje i dijeli sadržaje, bilo na temelju postojećih ili "od nule".

Interaktivni alati

Interaktivni alati male su aplikacije dostupne u programu mozaBook, a imaju različite funkcije u pripremi i izvođenju nastave. Neki od njih osmišljeni su za samo jedan nastavni predmet ili područje, a neki su univerzalni. Neki su jednostavni, a neki složeni; nekima kreiramo interaktivne procese, a pomoću drugih pristupamo bazama podataka. Aplikacije drugih razvojnih tvrtki i izdavača kojima inače pristupamo odvojeno, bilo da se radi o programskim ili web-aplikacijama, ovdje su dostupne na jednom mjestu, standardizirane, kvalitativno uravnotežene, provjerene i često s većim mogućnostima, bez zahtjeva za odvojenim pristupom. Osim aplikacija s već poznatim funkcijama, mozaBook raspolaže i novim vrstama aplikacija s kojima se naši nastavnici do sada nisu imali prilike susretati. Istražiti mogućnosti tih aplikacija čisti je užitak za svakog modernog učitelja!

Edukativne igre

„Igrifikacija učenja” pojam je koji se sve češće može čuti u obrazovnim zajednicama. Kako god to zvali, znamo da se djeca najbolje razvijaju upravo u igri. Edukativne igre stoga su jedan od najjačih aduta programa mozaBook. Osmišljene na različite inovativne načine i za razvoj različitih vještina i umijeća – pamćenja, čitanja, računanja, refleksa, motorike – ove će igre zabaviti cijelu učionicu, a djeca će uživati u u učenju više nego ikada prije!

Interaktivna nastava


Provjere znanja

Provjere znanja najbolji su način procjene usvojenosti gradiva, a to je ključna komponenta u procesu poučavanja. Stoga je u jezgri mozaBooka „alat svih alata” – uređivač testova, s više od deset različitih vrsta testova od kojih svaki ima mnoštvo predložaka, kao i dodatne opcije za kreiranje provjera znanja prema potrebama i željama nastavnika. Uređivač testova ima integraciju s brojnim funkcijama mozaBooka, čak do te razine da 3D scene mogu, ovisno o trenutnom prikazu i postavci, automatski generirati prikladnu provjeru znanja.

Rad na satu

Osim osnovnog alata, provjere znanja mogu biti ugrađene kao sastavni dio drugih alata, gdje suvrsta testa i način rješavanja prilagođeni upravo njegovu sadržaju. Provjere znanja šaljemo učenicima, a u svakom trenutku možemo nadgledati njihov napredak. No sve to zajedno samo je dio ugrađene funkcionalnost interaktvnog rada na satu. Gotovo svaki sadržaj, bilo da je unaprijed pripremljen ili kreiran na licu mjesta, može se poslati učenicima na njihove uređaje u realnom vremenu, a njihov rad s tim sadržajem moguće je ista tako pratiti i evaluirati.

Domaća zadaća

Svaku provjeru znanja možemo kreirati i kao domaću zadaću, a učenici koji ne mogu prisutni na nastavi imaju mogućnost rješavanja svoje zadaće koju učitelj može provjeriti na daljinu.

Napredne mogućnosti za napredne nastavnike

Mogućnosti koje nudi mozaBook nadmašuju očekivanja i najzahtjevnijih korisnika. Gotovo da i ne postoji zamisao koju u mozaBooku ne možemo ostvariti. Sučelje mozaBooka svojevrstan je operativni sustav za nastavnika koji nudi sve što mu je potrebno za rad: pretraga i korištenje gotovih sadržaja, prilagodba sadržaja, pisanje, crtanje, korištenje nastavnih pomagala, skiciranje, zabilježavanje, izrada prezentacija, dijagrama i tablica, unos matematičkih formula, snima­nje, pretraživanje Interneta itd. Nastavnik može izraditi svoje izdanje u obliku „bilje­žnice” kao radni materijal ili pripremu za nastavu. Svoje bilježnice nastavnici mogu međusobno dijeliti s kolegama javno ili unutar svoje škole stvarajući pritom produktivnu zajednicu obrazovnih stručnjaka.

Sadržaji na hrvatskom jeziku

Platforma mozaBook lokalizirana je na gotovo trideset jezika, a među njima je i hrvatski. Izdavačka kuća Alfa kao prvi veliki partner tvrtke Mozaik Education u Hrvatskoj intenzivno radi na lokalizaciji platforme u vidu prijevoda programskog i web-sučelja, alata, multimedijskih sadržaja, baza podataka, govornih zapisa, opisa i metapodataka, te u vidu izrade lokalno specifičnih sadržaja i pomagala koji se tiču hrvatskog jezika, hrvatske povijesti, geografije i drugih područja. Brojni prevoditelji i lektori prilagodili su platformu za korištenje u našim školama, a novi sadržaji tematski svojstveni za Hrvatsku očekuju nastavnike i učenike svaki dan.

Prilagodljivost i podrška

mozaBook je osmišljen za učinkovitu primjenu u različitim uvjetima, a ta prilagodljivost jedini je pravi pristup kojim možemo utjecati na širu primjenu informatičkih tehnologija u obrazovnim procesima u praksi. mozaBook se tako uspješno pokreće i na starijim računalima i osposobljen je za rad u uvjetima bez pristupa Internetu ili s vrlo slabim internetskim vezama. Najatraktivnije iskustvo mozaBooka bit će na pametnim pločama, ali sasvim jednaku funkcionalnost nudi i s običnim računalom spojenim na projektor. Osim razlike u samim gestama, jednako je korištenje mozaBooka na dodirnim površinama kao i preko standardnih uređaja kao što su tipkovnica i miš. Za pristup materijalima na daljinu, sve je uvijek dostupno putem sustava mozaWeb, a za pametne telefone i tablete osigurane su aplikacije na platformama Android i iOS. Također, mozaBook se uspješno koristi kao pomoćni alat i radna površina tijekom izvođenja nastavnog sata, a i cijela nastava unutar plana i programa može se temeljiti na mogućnostima mozaBooka uz prethodnu pripremu nastavnih materijala. mozaBook je jednako uspješan i koristan i onda kada ga koristimo u cijelosti i onda kada koristimo samo neke njegove funkcije!

Također, mozaBook je jednostavan za korištenje bez obzira na to koristi li ga zahtjevan ili prosječan korisnik. Načelno nema granica u poznavanju rada u mozaBooku: svaki korisnik određuje svoju granicu, a i oni najzahtjevniji otkrivat će brojne skrivene mogućnosti i mjesecima od početka njegova korištenja. Gotovo se sve može napraviti na više načina, a na korisniku je da odredi što njemu najbolje odgovara.

Platforma mozaBook iznimno je dobro pokrivena sustavom podrške. Nadogradnje aplikacije su redovite, a sustav otklanjanja prijavljenih tehničkih i sadržajnih pogrešaka vrlo je učinkovit. Naposljetku, mozaBook je uvijek otvoren i za vaše sugestije i tako se razvija  kao rezultat konstruktivnog rada obrazovne zajednice u praksi već više od jednog desetljeća.