Marijana Bastić, Dražen Crnčec, Draženka Kovačević, Nikolina Ribarić

Zbirka zadataka iz kemije za osnovnu školu

Zbirka je namijenjena učenicima i učiteljima te roditeljima učenika čiji je cilj kvalitetno ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnog kurikuluma Kemije. Namijenjena je usvajanju i uvježbavanju nastavnih sadržaja, pripremi za provjere znanja, natjecanja od školske do državne razine i pisanju nacionalnih ispita. Na samom kraju Zbirke nalaze se rješenja svih zadataka, u koja valja po preporuci autora zaviriti tek kada ste samostalno riješili zadatak, kako bi zadovoljstvo postignutim bilo veće. Zbirku je odobrila Agencija za odgoj i obrazovanje.