Nevenka Škrabo, Marija Lesandrić, učenici 2. i 3. razreda PŠ Marinci

Vodič kroz Vukovarsko-srijemsku županiju

Djelo Svakom slikom, mirisom i notom, dušu moju napajaš ljepotom po svojem je primarnom određenju, kako u podnaslovu stoji, vodič kroz Vukovarsko-srijemsku županiju. Nesvakidašnjega, inovativnoga, interdisciplinarnoga i interaktivnoga izraza i sadržaja. Ono je i udžbenik, nastavni priručnik, znanstvenopopularno djelo, vukovarsko-srijemski leksikon i zavičajna pjesmarica, slikovnica i kuharica, ono je i etnografska monografija i zavičajni prirodoslovni knjižuljak. Etiketu izvornosti zaslužilo je već prema činjenici da su se u autorskom potpisu priručnika našli osnovnoškolski učenici, štoviše oni koji su slovima i brojkama prilično nedavno ovladali, kao polaznici drugoga i trećega razreda Osnovne škole Zrinskih Nuštar, tj. Područne škole Marinci. Njihove učiteljice, ujedno i suautorice priručnika, Marija Lesandrić i Nevenka Škrabo nisu nepoznate našoj odgojno-obrazovnoj okomici jer je riječ o kolegicama koje su svoj nastavnički posao shvatile kao životni poziv, nastojeći svakom svojom lekcijom zadužiti ne samo djecu za čiju su edukaciju zadužene, nego i čitavu lokalnu i nacionalnu zajednicu. (doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić) Kroz stihove i rime, note i ilustracije, učenici vode čitatelja kroz istok Slavonije i upoznaju ga s njezinim životom kroz povijest, tradiciju, glazbu, geografiju i gastronomiju. Knjiga može poslužiti kao nastavno sredstvo učiteljima razredne nastave koji žele kroz projektnu nastavu s učenicima integrirati sadržaje prirodoslovnoga, društveno-humanističkog, umjetničkog i informatičko-komunikacijskog područja. Knjiga je i primjer međurazredne suradnje i dokaz je kako suradničko učenje, istraživačka nastava, povezivanje unutarpredmetnih i međupredmetnih tema i izvannastavnih aktivnosti rezultiraju kreativnim rješenjima učenika i radošću učenja. (prof. dr. sc. Marija Sablić)