Zoran Kozjak

MAPA PRAKTIČNE NASTAVE

Mapa praktične nastave pomoćno je sredstvo za jednostavnu provedbu praktične nastave, a omogućava brzo i jednostavno usavršavanje teorijskih osnova (tehničko crtanje, tehnološki proces, zaštitu na radu, vrednovanje gotovog proizvoda).

Mapa je namijenjena učeniku u izvođenju praktične nastave za sva industrijsko-obrtnička zanimanja u Obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija I. godine naukovanja.

Mapa sadrži 23 teorijski obrađene vježbe s pripadajućim obrascima za praćenje, kontrolu i raščlambu poučavanja. Provedbom vježbi izrađuje se maketa kamiona i prikolice koja učenicima ostaje u trajnom vlasništvu kao mjerilo uspjeha u naukovanju.