Tomislav Šarlija

PROŠLOST MOJE DOMOVINE vremenska crta

Koncept vremena jedan je od osnovnih koncepata u ranom savladavanju povijesnog sadržaja. Kroz vremensku crtu projiciramo dubinu i vremenski slijed određenih događaja.

Koristeći crtu vremena od samog početka učenja povijesnog sadržaja učenici će lakše svladati povijesni narativ i naučiti se služiti s dva važna koncepta kod usvajanja novog gradiva, a to su vrijeme i prostor i uzrok i posljedice.

Budući da su i udžbenici napravljeni u korelaciji, matematika, hrvatski jezik i priroda i društvo tako je i sadržaj na vremenskoj crti također podložan korelaciji i korištenju kod obrade sadržaja u drugim predmetima, poput zbrajanja i oduzimanja, pisanja velikog i malog slova itd.

Vremenska crta na zanimljiv i jedinstven način prikazuje sve relevantne događaje iz prošlosti naše domovine čija je kulturno – povijesna baština iznimno bogata.