Tamara Miletić, Ksenija Bertol Tisanić

UČENIČKA SLOVARICA za učenike u prvom razredu i djecu u maloj školi

Školsko formalno pismo s aktivnostima i uputama.

Didaktički konkret za predškolu i Hrvatski jezik u 1. razredu

Sadrži:

- 4 seta kartica sa slovima, smjerom pisanja i ilustracijama (300 kartica) - brošuru s uputama i prijedlozima aktivnosti.