Branka Grgić, Leo Kranjec, Anamarija Paulik, Katarina Jerin

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi

Zbirka zadataka iz fizike za darovite učenike i natjecanja u osnovnoj školi prvenstveno je namijenjena darovitim učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole te učenicima koji se natječu u znanju, zatim njihovim učiteljima i mentorima kao dodatni obrazovni materijal koji prati novi kurikulum i domene nastavnog predmeta Fizika koje je propisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Podijeljena je na cjeline: Tijela i tvari, Međudjelovanje tijela, Energija, rad i snaga, Unutarnja energija, Električna struja, Gibanje i sila, Valovi i Praktični zadatci te sadrži prilog Primjena stupčastih dijagrama u zakonu očuvanja energije i rješenja zadataka. Budući da zbirka prati nastavni sadržaj, daroviti učenici mogu kontinuirano rješavati složenije zadatke produbljujući i dopunjavajući svoje znanje. Zbirka uključuje konceptualne, numeričke i praktične zadatke visokih kongitivnih razina u svakoj cjelini. Zadatci su osuvremenjeni, zanimljivi i zabavni, približeni učenicima kako bi stekli vještine i sposobnosti potrebne u svakodnevnom životu. Tematika zadataka educira ih o suvremenim tehnologijama, povijesti Republike Hrvatske i svijeta te povezuje obrazovne ishode i teme drugih prirodoslovnih predmeta.