Gabriela Žokalj, Dubravka Glasnović Gracin, Tanja Soucie

Otkrivamo matematiku 4: zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred osnovne škole