Josip Burušić, Toni Babarović, Mirta Blažev, Dubravka Glasnović Gracin, Tomislav Jagušt, Olgica Martinis, Marija Šakić Velić

STEM DAROVITI I TALENTIRANI UČENICI - Identifikacija, metode nastavnog rada i profesionalno usmjeravanje

Rad s darovitim učenicima u većini obrazovnih sustava u svijetu izazovan je sam po sebi. Kada je riječ o području STEM-a, izazovi koji se nameću još su veći. Neposredni rad učitelja, nastavnika i stručnih skupina vrlo je zahtjevan i traži korištenje suvremenih znanja i iskustva. Ova knjiga pomaže da se unaprijedi rad s darovitim učenicima u tom području. Nekima će biti pomoći u stručnom radu, a nekima poticaj za promjene u školskom radu.