Dubravka Glasnović Gracin, Gabriela Žokalj, Tanja Soucie

OTKRIVAMO MATEMATIKU 1: zbirka zadataka

Zbirka zadataka u potpunosti slijedi sadržaj i strukturu radnog udžbenika Otkrivamo matematiku 1. Na taj način učenici kroz mnoštvo zadataka uvježbavaju matematički sadržaj propisan kurikulumom za prvi razred osnovne škole. Zadatci su pomno odabrani i osmišljeni tako da potiču logičko razmišljanje i zaključivanje te su prilagođeni dobi učenika. Zbirka zadataka je radnog karaktera i pogodna je za rješavanje kao u školi u sklopu nastave, tako i kod kuće, za domaću zadaću i samostalan rad učenika.