mozaBook CLASSROOM jednogodišnja licenca, HR

mozaBook je cjeloviti programski paket za računala s operativnim sustavima Windows (Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10) namijenjen školama i ostalim obrazovnim institucijama za kreiranje i korištenje obrazovnih sadržaja upotrebom brojnih dostupnih alata, kupovinu i korištenje digitalnih udžbenika te provođenje interaktivne nastave. Pristup velikoj kolekciji revolucionarnih 3D-scena, obrazovnim video i audiozapisima te moćnim interaktvnim alatima unaprijeđuju mogućnosti svake učionice da kroz digitalnu tehnologiju postignu ono o čemu obrazovni sustavi sanjanju već godinama.

Kupovina se odnosi na licencni aktivacijski kod u trajanju od godinu dana nakon aktivacije, a najnoviju verziju samog programskog paketa potrebno je preuzeti na adresi www.mozaweb.com/hr/shop.php?cmd=software_details&type=mozabook.

Programski paket moguće je instalirati na maksimalno dva uređaja. Hrvatska verzija lokalizirana je za programski paket no neki dodatni sadržaji nisu, u tom slučaju sadržaj će se prikazivati na engleskom jeziku.

Za škole, institucije i daljnju prodaju molimo obratiti se upitom na e-poštu info@alfa.hr