Andreja Kovač

PRIRODA I DRUŠTVO 4 nastavni listići za samovrednovanje

Nastavni listići su novina, a svrha im je vježbanje, ponavljanje i utvrđivanje sadržaja iz prirode i društva koje učenici mogu rješavati u školi, ali i samostalno kod kuće. Zadatci u nastavnim listićima osmišljeni su tako da ispituju: 1. reprodukcijsko znanje 2. konceptualno razumijevanje i primjenu znanja 3. rješavanje problema. Osmišljeni zadatci omogućuju nadogradnju znanja jer prožimaju nove nastavne sadržaje s već usvojenim, a dostatni su i za ponavljanje i za provjeru znanja. Zadatci povezuju nastavno gradivo sa svakodnevnim životom, a vrlo su često oblikovani uz neku priču, događaj ili slučaj iz svakodnevice, pa tako učenicima približavamo prirodoslovne predmete.Pokusi u nastavnim listićima osmišljeni su tako da doprinose izgradnji prirodoslovnih koncepata kod učenika, da potiču na aktivno učenje i istraživanje prirode. Izvedba pokusa ne zahtijeva mnogo vremena ni posebnu opremu. Naime, pokusi su jednostavni, izvode se uz pomoć predmeta iz neposredne stvarnosti te posve sigurni i za samostalno izvođenje. Nastavni listići učenicima mogu služiti i za samovrednovanje te kao priprema za pisanje ispita znanja. Postignuti rezultati u rješavanju nastavnih listića mogu se provjeriti u rješenjima koja su napisana uz svaki nastavni listić. Nastavni listići odobreni su od Agencije za odgoj i obrazovanje.