Sanja Janeš

PROJEKTNI ZADATCI U NASTAVI MATEMATIKE

Poučavajući matematiku, učenicima treba prenijeti njezinu ljepotu, sustavnost, preciznost, sveprisutnost, korisnost... Za osvajanje matematičkih vrhunaca potreban je dugotrajan, uporan i kontinuiran rad na koji nisu svi spremni. Zato je važno da učitelj bude vješt kako bi ohrabrio svoje učenike i pokazao im da oni mogu postići zacrtane matematičke ciljeve.

Neki su od osnovnih pretpostavki uspješnog metodičkog pristupa poučavanju, kojih je svjestan svaki učitelj, stalna promjena metoda poučavanja, stavljanje učenika u središte procesa učenja, suradničko učenje, mentorski pristup poučavanju.

Projektnim pristupom razvijaju se sposobnosti uočavanja i razumijevanja problemskih situacija, traženja strategija za rješavanje, odabir najpovoljnijeg pristupa rješavanju, evaluacije i prezentacije. Rješavanjem matematičkih projektnih zadataka učenik koristi više razine kognitivnih procesa, razvija sistematiku, urednost, matematičku i jezičnu pismenost, kreativnost i ICT kompetencije. Postaje motiviran jer mu se pruža mogućnost primjene prethodo stečenih znanja i vještina, kako iz matematike, tako i iz ostalih područja učenja.

U ovom je priručniku niz primjera zanimljivih i realiziranih projekata i projektnih zadataka za učenike od 5. do 8. razreda. Za svaki primjer dan je okvir koji sadrži: temu, ciljeve, oblike rada, ishode, procese, zadatke, napomene te primjere realizacije. Mnogi od primjera bili su predstavljeni kao primjeri dobre prakse na županijskim, međušupanijskim i državnim skupovima učitelja matematike.

Priručnik je namijenjen učiteljima kao inspiracija i ohrabrenje za izradu vlasitih, novih matematičkih projekata i projektnih zadataka.

Autorica priručnika: Sanja Janeš, prof. matematike


Priručnik o projektima u nastavi matematike bit će od velike pomoći učiteljima u izvođenju nastave. Struktura radnog materijala metodički je odlično zamišljena. Bogatstvo domišljatih i originalnih ideja bit će pravo osvježenje za svakog učitelja.

Recenzent priručnika: Željko Bošnjak, prof. matematike