Vesna Jelušić, Ilustracije: Andreja Dugina, Krunoslav Heidler, Ljiljana Jakupec, Ivana Kranželić, Nikola Wolf, Danijel Begović, Tomislav Saić

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA zavičajni priručnik

Županijski priručnik namijenjen je učenicima i učiteljima Koprivničko-križevačke županije. Priručnik na jednostavan i zanimljiv način vodi čitatelje kroz županiju upoznajući ih sa specifičnostima vezanim uz položaj, reljef i klimu. Zanimljivosti gospodarstva, prirodna bogatstava te kulturna i turistička zbivanja popraćeni su kvalitetnim fotografijama. Priručnik detaljnije prikazuje grad Koprivnicu kao središte županije donoseći kratku povijest toga grada. Na isti način prikazuje gradove Križevce i Đurđevac.