Vidoslav Bagur, Ante Gašpardi, Goran Sučić

GLAZBENI FOLKLOR HRVATSKE

DVD Glazbeni folklor Hrvatske namijenjen je uspješnom ostvarivanju ciljeva i zadaća nastavnoga predmeta glazbene kulture. Realizacija ovoga složenog projekta ostvarena je terenskim snimanjem izvornih folklornih skupina diljem Hrvatske, što je zahtijevalo dosta vremena. Zahvaljujući dugogodišnjem pregalačkom radu profesora Vidoslava Bagura, ali i angažmanu ostalih autora, DVD sadrži velik broj originalnih videozapisa izvornih narodnih plesova, pjesama i narodnih glazbala. Osim za obradu folklornih nastavnih tema, preporučujemo uporabu pojedinih videozapisa već od 4. razreda, primjerice na satovima obrade narodnih pjesama, ali i pri osmišljavanju grupnoga rada.