Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina

FIZIKA 8 : zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole

Zbirka zadataka Fizika 8 sadrži zadatke višestrukog izbora i računske zadatke. Na kraju zbirke su rješenja svih zadataka. Zadatci višestrukog izbora pomažu učenicima da promisle o fizikalnim konceptima i idejama te da sami izgrade svoje znanje. Puno dobrih ilustracija pomaže pri rješavanju računskih zadataka.