Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Elen Zubek

LIKOVNA UMJETNOST 2 - udžbenik, četverogodišnji program

Ovaj je udžbenik zamišljen kao povijesni pregled zbivanja u likovnoj umjetnosti od prethistorije do predromanike. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo, skulpturu, arhitekturu pojedinih perioda. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz svjetske i nacionalne povijesti umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji ti omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis manje poznatih pojmova, koji su u tekstu posebno istaknuti. Cilj nam je probuditi tvoj interes za likovnu umjetnost, što je osnovni preduvjet za razumijevanje i aktivno sudjelovanje u suvremenim likovnim događanjima, i razviti u tebi pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.