Dubravko Jalšovec, Silvija Krnić

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA - udžbenik

Tekst udžbenika svojim sadržajem odgovara važećem Nastavnom planu i programu za predmet „Anatomija i fiziologija“ u drugom razredu srednje škole za usmjerenje kozmetičar (trogodišnji i četverogodišnji program) te frizer i pediker (trogodišnji program). Na samom početku vizualno je jasno istaknut sadržaj. Nastavna građa podjeljena je u 12 nastavnih cjelina, pri čemu autori slijede redoslijed sustavne anatomije i fiziologije. Opisani su osnovni strukturni sustavi ljudskog organizma: sustav za pokretanje, mišići, krvožilni sustav, dišni, probavni, živčani, endokrini te sustav za reprodukciju. Tekst udžbenika prilagođen je dobi učenika i njihovom predznanju, kako opsegom tako i stilski te odgovarajućom stručnom i znanstvenom terminologijom. Rubrika „Znaš li“ donosi dodatne zanimljivosti kojima se učenici motiviraju na usvajanje i proširivanje znanja. Pri učenju anatomije važno je učiti služeći se slikama. Dobro odabrani primjeri, bogate 3D ilustracije i odgovarajući izbor fotografija dobra su motivacijska komponentna pri učenju. Uz obrazovnu komponentu autori su uspješno uključili sadržaje i odgojne komponentne koje se odnose na očuvanje vlastitog zdravlja.