Blanka Petrinec-Fulir, Natalija Stipetić-Čus, Elen Zubek

LIKOVNA UMJETNOST 2 - udžbenik, dvogodišnji program

Udžbenik za drugi razred srednjih škola s dvogodišnjim programom zamišljen je kao kratak povijesni pregled zbivanja u likovnoj umjetnosti od pretpovijesti do suvremene umjetnosti s naglaskom na urbanizmu i arhitekturi. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo i skulpturu pojedinih razdoblja. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz nacionalne i svjetske povijesti umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis manje poznatih pojmova, koji su u tekstu posebno istaknuti. Cilj nam je probuditi zanimanje za osnovne sklopove ljudskog života, selo i grad te njihov razvoj tijekom povijesti. Razumijevanje i poznavanje ovog razvoja preduvjet su za aktivan i pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.