Ružica Lončar, Tomislav Ševo

GEOGRAFIJA 1 - udžbenik

Udžbenik je napisan prema važećem Nastavnom planu i programu. Obrađuje osnove opće geografije (Uvod u geografiju, Planet Zemlja, Kartografija, Reljef Zemlje, Klima, Vode na Zemlji, Tlo i vegetacija, Stanovništvo kao čimbenik razvoja i prostorne organizacije, Naselja i oblici naseljenosti, Ljudske djelatnosti i njihova obilježja). Obrada nastavnoga gradiva obogaćena je obiljem crteža, karata i fotografija. Na kraju udžbenika je pojmovnik.