Gordana Pavlović

KEMIJA 4 - zbirka zadataka

Zbirka zadataka započinje kratkim uvodom koji osim teksta, donosi sheme, crteže i dijagrame kojima se vizualno oblikuje određeni nastavni sadržaj nakon čega slijede brojni zadatci. Zbirka zadataka sadrži raznolike tipove zadataka. Rješavanjem zadataka iz zbirke učenici će postići razumijevanja pojmova, a ne rutinizirani postupak uvrštavanja poznatih varijabli u formulu i pridobivanje numeričkog rješenja. Na kraju svake nastavne teme nalaze se rješenja zadataka.