Ana Knežević-Hesky

POLITIKA I GOSPODARSTVO - udžbenik

Politika i gospodarstvo, udžbenik za četvrti razred gimnazije napravljen prema postojećem Nastavnom planu i programu, obuhvaća temeljne političke i gospodarske pojmove, prilagođen samostalnom radu učenika, pruža sveobuhvatno znanje te je prilagođen za pripremanje izbornog predmeta Politike i gospodarstva na državnoj maturi.