Ana Knežević-Hesky

POLITIKA I GOSPODARSTVO - udžbenik za strukovne škole

Politika i gospodarstvo, udžbenik za strukovne škole napravljen prema postojećem Nastavnom planu i programu, obuhvaća temeljne političke i gospodarske pojmove, prilagođen samostalnom radu učenika, priprema ih za odgovorno i aktivno sudjelovanje u životu svoje političke zajednice.