Irella Bogut, Dubravka Čerba, Mihaela Marceljak Ilić, Melita Lichtental

BIOLOGIJA 4 - radna bilježnica

Radna bilježnica čini cjelinu s udžbenikom Biologija 4. U njoj se nalaze zadatci, vježbe i praktični radovi, koji učenike potiču na samostalan i istraživački rad. Zadatci koje učenike upućuju na izvođenje pokusa ili neki drugi tip praktičnog rada osmišljeni su tako da je jasno izražen cilj rada, potreban pribor i materijali te detaljan tijek rada, čime se učenici uvode u metodologiju znanstvenoistraživačkog rada. Takve zadatke redovito prati slikovni prikaz te prostor za unos zapažanja i zaključaka. Zadatci ovog tipa potiču učenike na promatranje, razmišljanje i zaključivanje. U radnoj bilježnici nalaze se brojni različiti tipovi zadataka, od vrlo jednostavnih (npr. otkriti, izračunati, riješiti, dopuniti, razjasniti/obrazložiti, povezati, samostalno razvrstati) do složenijih problemskih zadataka. Učenici će na osnovi zadataka u radnoj bilježnici samostalno stjecati funkcionalna znanja. Na ovaj će se način ostvariti interakcija udžbenika i radne bilježnice s učenikom, njegovim neposrednim okolišem, ali i cijelom okolinom.