Irella Bogut, Dubravka Čerba, Mihaela Marceljak Ilić, Snježana Đumlija, Melita Lichtental

BIOLOGIJA 4 - udžbenik

Tekst udžbenika napisan je u skladu s Planom i programom i Nacionalnim obrazovnim kurikulom te prati suvremene spoznaje biologije kao znanosti. Sadržaji su pisani jednostavnim i učeniku razumljivim jezikom. Učenik i bez nastavnikove pomoći ili na satu ili kod kuće može čitanjem teksta razumjeti sve ključne dijelove nastavne jedinice. Sadržaji nastavnih jedinica u skladu su i sa zahtjevima nacionalnih ispita odnosno državnom maturom. Sadržaj udžbenika je pregledan, naslovi cjelina jasno su istaknuti različitim bojama, cjeline su nabrojene i istaknute rednim brojevima, što omogućuje bolje i lakše snalaženje u udžbeniku. Važni su pojmovi i činjenice u tekstu udžbenika tamnije otisnuti (ključni pojmovi). U rubrici „Znaš li“ nalaze se zanimljivosti iz čudesno raznolikog živog svijeta i prošlosti njegova nastanka. Najvažniji pojmovi koje učenici trebaju upamtiti nalaze se na kraju nastavne jedinice u „Sažetku“. Usvojena znanja učenici mogu provjeriti pomoću zadataka iz rubrike „Provjeri znanje“. U toj se rubrici, u većini nastavnih jedinica, nalazi po jedan problemski zadatak. Na kraju udžbenika nalazi se pojmovnik.