Ljiljana Kovačević, Silvija Krnić, Gordana Pavlović, Zora Popović

KEMIJA 1 : udžbenik za jednogodišnji program kemije

Udžbenik Kemija 1 obrađuje nastavne sadržaje propisane nastavnim planom i programom. Podijeljen je u 14 nastavnih cjelina, od kojih je svaka metodički razrađena. Uvod u svaku novu nastavnu cjelinu čine jasno istaknuta temeljna poglavlja i ključni pojmovi. U tekstu udžbenika tamnije su otisnuti ključni pojmovi koji učenike vode kroz sadržaj. Sadržaj udžbenika je pregledan, a cjeline su jasno istaknute različitim bojama. Struktura teksta prilagođena je dobi učenika te potiče učenike na iskustveno učenje i razumijevanje prirodnih zakonitosti. Sadržaj svih cjelina u skladu je s relevantnim dostignućima suvremene kemije. Kemija je eksperimentalna znanost pomoću koje učenici upoznaju svojstva tvari i proučavaju promjene u njihovu sastavu te spoznaju uvjete pod kojima se te promjene odvijaju. Kako bi učenici stekli sposobnost predviđanja svojstava novih spojeva i mogućih kemijskih reakcija, potrebno je usvojiti mnogo činjenica, a kroz pokuse se one najlakše uče. Stoga su u udžbeniku predloženi pokusi koji će učenicima olakšati učenje kemije. Izvođenje pokusa pomoći će razvijanju vještina slaganja određenih aparatura, razvijanju umijeća promatranja i opažanja pojava. U rubrici „Odgovorite” nalaze se pitanja koja potiču učenike da bilježe opažene promjene tijekom pokusa, a tako prikupljeni podaci služit će kao osnova pri izvođenju zaključaka o nekoj kemijskoj promjeni. Pitanja u rubrici „Zadaci za samoprovjeru” jasna su i na više razina (prepoznavanje, razumijevanje, analiza, sinteza, primjena) i u skladu su s Bloomovom taksonomijom. Na kraju svake cjeline nalazi se „Sažetak” koji je vizualno vrlo atraktivno riješen. Rubrika „Kemija u fokusu” donosi zanimljivosti iz svakodnevnog života u kojima se očituje ljepota logičnosti kemije i njezine mnogostruke primjene.