Virginia Evans, Jenny Dooley

SPARK 4 - udžbenik

Novi udžbenik Spark4 namijenjen je učenicima za osmu godinu učenja engleskog jezika. Udžbenik je podijeljen na 6 modula sa suvremenim temama koje su prilagođene dobi i jezičnoj razini učenika. Zanimljivi sadržaji iz svakodnevnog života kod učenika razvijaju vještine međusobnog komuniciranja te ih navodi na iznošenje vlastitog mišljenja, stavova i raspravu. Koncepcija udžbenika podržava podjednako razvijanje svih četiri jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja i pisanja). Kroz zanimljive tekstove obrađene su teme iz hrvatske kulture kao i različitih kultura svijeta u svrhu poštivanja različitosti i razvijanja opće kulture. Gramatika je predstavljena pregledno i jasno, a gramatički zadaci navode učenike na samostalno donošenje pravila i uočavanje sličnosti i razlika u okviru jezičnih zakonitosti. Različiti tipovi metodičkih zadataka potiču razvijanje ključnih vještina potrebnih za rad u skupini kao i za samostalan rad. Zadaci također omogućuju provedbu projekata, konstruktivnog rješavanja problema i razvijanje različitih vještina komuniciranja. Udžbenik sadrži i zabavne stranice s elementima igre u obliku križaljki, kvizova, zagonetki i modernih pjesama koje učenike motiviraju na jezično izražavanje.