Virginia Evans, Jenny Dooley

SPARK 4 - radna bilježnica

Radna bilježnica tematski i sadržajno prati udžbenik.Vježbe i zadaci su raznovrsni, a njihov odabir i redoslijed metodički su osmišljeni. Takve vježbe navode učenike na stvaralačko korištenje znanja, ali i na razvoj važnih jezičnih vještina i sposobnosti. Udžbenički komplet sadrži raznovrsne tipove zadataka (zadaci dopunjavanja i ispunjavanja, povezivanja, redanja, sortiranja, postavljanja pitanja, odgovaranja na pitanja, vođenog pisanja, povezivanja riječi u rečenice, uočavanja pogrešaka te križaljke). Zadaci su često problemskog karaktera, što navodi učenike na razmišljanje i omogućuje aktiviranje i razvoj njihovih kognitivnih sposobnosti više i niže razine s ciljem postizanja što boljih komunikacijskih sposobnosti.