Aleksandar Rosić, Ivan Sunko, Kristijan Ovčarić, Ivo Crnoja

TEHNIČKA KULTURA 8 - udžbenik

U udžbeniku za osmi razred dali smo si slobodu postavljanja tema kako bismo zadovoljili metodičke zahtjeve svladavanja gradiva. Tako prvo upoznajemo učenike s polimernim materijalima, zatim obrađujemo elektrotehniku i elektroniku te na kraju slijede cjeline tehničke tvorevine i informatika. U udžbeniku se nalazi velik broj ilustracija, slika, simbola, shema i prikaza rada tvorevina koje se objašnjavaju. Na taj je način omogućeno lakše pamćenje gradiva. Svoje će znanje učenici moći dodatno provjeriti u radnim listićima, a za praktične vježbe poslužit će im detaljan opis njihova izvođenja. U udžbeniku je označen broj radnog listića koji se odnosi na obrađenu nastavnu jedinicu i broj pripadajuće praktične vježbe.