Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić

ČAROLIJA RIJEČI - udžbenik

Zanimljiv izbor tekstova razvija kod učenika osjetljivost za književnu riječ, a utječe i na stvaranje čitateljskih navika. Preglednost udžbeničkih jedinica potiče učenike na promatranje, zapažanje, istraživanje, razumijevanje i zaključivanje, a ilustracije dodatno motiviraju učenike na samostalno čitanje.