Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić

ČAROLIJA RIJEČI - radna bilježnica

Zadatci u radnoj bilježnici navode učenike na primjenu naučenih znanja. Zadatci su primjereni dobi i omogućavaju učenicima samostalan rad posebice u razvijanju funkcionalnog čitanja, razmišljanja i logičkog zaključivanja.