Stjepan Bekavac, Mario Jareb, Tomislav Šarlija

HRVATSKA POVIJEST - udžbenik

Pridržavajući se zakonom propisanoga plana i programa nastave povijesti, autori su napisali sadržajno pregledan udžbenik HRVATSKA POVIJEST, udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola. Brojne fotografije istaknutih osoba i događaja te zemljovidi, tablice i ostali slikovni materijali upotpunjuju tekst na odgovarajući način. Budući da je riječ o vrlo kvalitetnom i grafički primjereno prezentiranom slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža učenicima dodatne informacije o povijesnim događajima. Količina informacija i način interpretacije povijesnih procesa, događaja i osoba primjerena je uzrastu i interesima učenika strukovne škole. Visoka razina pismenosti dodatno olakšava učenicima kako razumijevanje povijesne problematike tako i njezino lakše usvajanje. Pri pisanju udžbenika autori su se koristili najnovijim rezultatima historiografskih istraživanja te su na taj način pružili učenicima uvid u suvremena tumačenja nacionalne povijesti.

Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u šest tematskih cjelina:

1. Uvod u povijest

2. Hrvatska u ranome srednjem vijeku (6. – 11. stoljeća)

3. Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

4. Hrvatska u ranom novom vijeku

5. Hrvatska od sredine 18. do sredine 19. stoljeća

6. Hrvatska u drugoj polovici 19. stoljeća

7. Hrvatska u 20. stoljeću.