Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija

HRVATSKA I SVIJET 1 - udžbenik

Pridržavajući se zakonom propisanoga plana i programa nastave povijesti, autori su napisali sadržajno pregledan udžbenik. Brojne fotografije istaknutih osoba i događaja te zemljovidi, tablice i ostali slikovni materijali upotpunjuju tekst na odgovarajući način. Budući da je riječ o vrlo kvalitetnom i grafički primjereno prezentiranom slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža učenicima dodatne informacije o povijesnim događajima. Količina informacija i način interpretacije povijesnih procesa, događaja i osoba primjereni su uzrastu i interesima učenika strukovnih škola. Visoka razina pismenosti dodatno olakšava učenicima kako razumijevanje povijesne problematike tako i njezino lakše usvajanje.

Pri pisanju udžbenika autori su se služili najnovijim rezultatima historiografskih istraživanja te su na taj način pružili učenicima uvid u suvremena tumačenja povijesnih procesa.

Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u devet tematskih cjelina:

1. Uvod u povijest

2. Prapovijesno doba

3. Stari vijek

4. Europa, Sredozemlje i Bliski istok u ranome srednjem vijeku

5. Hrvatska u ranome srednjem vijeku

6. Europa u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

7. Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku

8. Europa i svijet u ranom novom vijeku

9. Hrvatska u ranom novom vijeku.