Daniela Novoselić, Ljiljana Vidović

ČOVJEK I ZDRAVLJE - udžbenik

Nastavni sadržaj udžbenika temelji se na nastavnom programu „Čovjek i zdravlje“ - modul B i usklađen je s nastavnim planom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. Program se ostvaruje u školama u kojima je ukupni fond sati iz biologije 35. Nastavna je građa podjeljena u devet tematskih cjelina sa sljedećom strukturom: uvodna motivacijska pitanja, tekst nastavne jedinice, pitanja za ponavljanje i sažetak u obliku mentalne mape. Svaka nastavna cjelina ima temu „Čuvajmo zdravlje“ čime se ostvaruju i odgojni zadaci predmeta. Rubrike „Znaš li“ i „Želim znati više“ donose dodatne zanimljivosti koje obvezni nastavni sadržaji ne obuhvaćaju. Tekst je napisan učenicima razumljivim jezikom, a bitni pojmovi tamnije su otisnuti. Grafička oprema udžbenika − fotografije i ilustracije − vrlo su visoke kvalitete, usklađene su s tekstom te su vizualno dopadljive i poticajne.