Vesna Ančić, Irella Bogut, Snježana Đumlija

OD MOLEKULE DO ORGANIZMA - udžbenik

Udžbenik obrađuje nastavne sadržaje propisane nastavnim planom i programom. Podijeljen je u sedam nastavnih cjelina, od kojih je svaka metodički razrađena. Uvod u svaku novu nastavnu cjelinu čini motivacijski uvod u obliku pitanja ili kratke i zanimljive znanstveno-popularne priče. Uvodna motivacijska pitanja jasna su i jednoznačna, povezuju nastavne sadržaje prethodnih nastavnih tema i ranije usvojenih znanja i zanimljiv su uvod u nov sadržaj. U tekstu udžbenika tamnije su otisnuti važni pojmovi (ključni pojmovi) koji učenike vode kroz sadržaj. Pitanja u rubrici „Provjeri znanja” jasna su i na više razina (prepoznavanje, razumijevanje, analiza, sinteza, primjena) i u skladu su s Bloomovom taksonomijom. Rubrike „Istraži” i „Praktičan rad” potiču učenike na vlastito opažanje, ekperimentiranje i učenje uz biološki pribor i materijal. U rubrici „Sažetak” nalaze se definirani ključni pojmovi i spoznaje. Sažetak je u službi lakšeg učenja i ponavljanja sadržaja. U povezivanju sadržaja sa svakodnevnim životom učenicima pomažu različite zanimljivosti koje se nalaze u rubrici „Znaš li?”.