Tomislav Jelić, Goran Dragičević

GEOGRAFIJA 2 : zadaci za ispitivanje uz udžbenik za 6. razred osnovne škole

Zadaci su izrađeni u cijelosti u boji i to u dvije serije – serija A i serija B. Usuglašeni su sa standardima UNESCO-a. U petom razredu je prema Nastavnom programu ponuđeno šest skupina zadataka. Svi zadaci imaju po devet različitih tipova pitanja koje su učenici dijelom usvojili u sklopu nastave prirode i društva. Zadaci imaju po 26 različitih pitanja u seriji. Za sve zadatke navedeni su točni odgovori i dvije tablice – Tablica za kvantitativnu i kvalitativnu analizu za jednog učenika i Tablica za kvantitativnu i kvalitativnu analizu za cijeli razred. Ponuđena je i uputa kako raditi sa zadacima te i prijedlog za ocjenjivanje. Zadaci za ispitivanje znanja su u slobodnoj prodaji.